вторник, 1 декември 2015 г.

December Book List - Blogmas 2015 Day 1

I decided to start my first Blogmas.
As a beginning I'll share a small list of books which I want to read this month. Here it goes:
1. The Colour of Magic by Terry Pratchett. I have only read Johnny and the Dead by him but it will be interesting to find out what is the whole story about in these Discworld series.
2. I heart Paris, I heart Las Vegas and I heart Christmas by Lindsey Kelk. I wanted also to buy I heart London but I wasn't able to find it anywhere. Mostly I'll buy it from Amazon in Kindle version.
3. Hunger games by Suzanne Collins. Tonight I'll be watching the final movie of the series and I think it's time for me to read the first book.
4. And because Winter is coming - A Game of Thrones by George R.R. Martin.
5. The Dress Shop of Dreams by Menna Van Praag. I admit that first I liked the cover but when I read the back cover what's the story about my interest was awaken.
OK. I think this list is enough. If I read all of the books faster that I think it's possible to add more in another post.
Реших се да стартирам моя първи Blogmas.
Като за начало ще споделя един малък списък на книги, които искам да прочета този месец. Ето го и списъка:
1. "Цветът на магията" от Тери Пратчет. Чела съм само "Джони и умрелите" от този автор, но ще ми е интересно да разбера за какво става дума в тези "Истории от Света на Диска".
2. "Аз обичам Париж", "Аз обичам Лас Вегас" и "Аз обичам Коледа" на Линдзи Келк. Исках да купя и "Аз обичам Лондон", но никъде я няма. Ще я купя най-вероятно от Amazon за Kindle вариант.
3. "Игрите на глада" на Сюзън Колинс. Тази вечер ще гледам последния филм от поредицата и мисля, че ми е време вече да прочета първата книга.
4. И понеже Зимата идва - "Игри на тронове" на Джордж Р.Р. Мартин.
5. "Магазинчето на мечтите" на Мена ван Праг. Ще си призная, че първо корицата ме грабна, но когато прочетох на задната корица за какво става дума, интересът ми се събуди съвсем.
Добре. Мисля, че този списък е достатъчен. Ако прочета всичките книги по-бързо отколкото си мисля, ще добавя още в друг пост.

Keep On Smiling!

2 коментара: