събота, 5 декември 2015 г.

Blogmas 2015 Day 5 - Favorite Christmas Movies

Christmas time also mean Christmas movies. And I have some to share with you. These are my favorite Christmas movies. They have touched my heart or made me laugh the most.
Коледа също така означава и Коледни филми. И аз имам няколко, които да споделя с вас. Това са любимите ми Коледни филми. Те са докоснали сърцето ми и са ме накарали да се смея най-много.
1. Home Alone - part 1 and part 2. It's a classic during this time of the year.
Сам в къщи - част 1 и част 2. Това си е класика по това време на годината.
2. Love Actually. We all need a little bit of romance during this time of the year.
Наистина Любов. Всички се нуждаем от малко романтика по това време на годината.
3. The Muppets Christmas Carol. The Dickens' classic has many adaptations but this one is my favorite.
Коледната песен на Мъпетите. Класиката на Дикенс има много адаптации, но тази ми е любимата.
4. Jingle All The Way. This movie was so funny.
Коледата Невъзможна. Този филм беше много забавен.
5. Elf. I was a little bit skeptical about Elf but it showed me I was wrong.
Елф. Бях малко скептична спрямо Елф, но той ми показа колко греша.
6. Santa Clause. Becoming Santa is obviously not an easy thing.
Договор за Дядо Коледа. Да станеш Дядо Коледа очевидно не е лесно.
7. And the last one is Fred Claus. Sometimes even Santa needs a little bit of help from his big brother.
И последен е Фред Клаус. Понякога дори Дядо Коледа има нужда от малко помощ от големия си брат.
What are your favorite Christmas movies?
Кои са вашите любими Коледни филми?

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар