понеделник, 29 август 2016 г.

Слънчевата BOPS за Август 2016

За BOPS Август месец мина под мотото "Лято от мечти". Август ми е любим месец и затова очаквах една много слънчева кутия и я получих. Ето и съдържанието на моята BOPS:
1. Чанта с авторска щампа и мотивиращ цитат.
2. Гривна Summer Book Club. Забелязах в някои ревюта, че гривните в кутиите са жълти. Е, моята е оранжева.
3. Дизайнерски плакат от CUSH.BE. На мен ми се падна диня.
4. И сборникът с дванадесет романтични разказа "Летни дни и летни нощи", който върви и с разделител, носещ същата тема като кутията.  Не съм кой знае каква романтичка, но ще прочета тази книга.
И миналия месец си харесах кутията, и този също много си я харесвам. И пак ще си я поръчам.
А вие можете да си поръчате BOPS чрез лично съобщение на официалната им Facebook страница.

Keep On Smiling!

понеделник, 22 август 2016 г.

Movie Monday: The Secret Life of Pets

Скоро беше рожденият ми ден и остарях с още една година. Но детето в мен е вечно и затова реших да си отпразнувам рождения ден с поредната доза кино. И естествено по детски му избрах да гледам анимацията Сами Вкъщи. И въпреки, че август е отпускарски месец, успях да си намеря компания за филма.
Всички хора с домашни любимци сигурно се чудят какво ли правят те, когато останат сами у дома. Сами Вкъщи предоставя една забавна представа по този въпрос.
Макс има всичко, за което едно куче може да мечтае - удобно легло, вкусна храна и обична стопанка - Кейти. В допълнение има и чудесни съседи - Бъди, Мел, Клоуи, Гиджет и други забавни образи. Но всичко се променя в деня, когато Кейти довежда вкъщи ново куче - Дюк, и Макс вече не е пълен господар на къщата. Той категорично не желае да съжителства с Дюк. От тук започва тяхната борба за територия. Всеки се опитва да се отърве от другия. В последствие Макс и Дюк се изгубват и по погрешка се забъркват в неприятности с група улични котки и изхвърлени домашни любимци, които обитават канализацията. Сега те трябва с общи усилия да се приберат вкъщи.
Филмът е пълен с много забавни герои. Макс и Дюк са доста приятни за гледане, но на мен най-много ми харесаха котката Клоуи, която е вечно на "диета" и померанът Гиджет, която страшно много си пада по Макс. Клоуи си пада малко непукист, а Гиджет може на пръв поглед да е много бъбрива и безобидна, но в напечени ситуации се преобразява в свирепа мадама.
Очаквах филмът да се фокусира повече върху домашното ежедневие на животните, но когато стане дума за анимации се залага повече на някое и друго приключение.
В заключение: Филмът е приятен, но не мога да го сложа в една категория със Зоотрополис. По-скоро клони към категория забавни филми като Миньоните. Не мога да кажа, че е най-добрата анимация за 2016, но е приятно филмче, на което може да заведете децата през уикенда или просто да го гледате без да се натоварвате с допълнителни емоции.
My birthday past recently and I got older with another year. But the child inside me is eternal and that's why I decided to celebrate my birthday with another dose of cinema. And like a child I chose The Secret Life of Pets. And although August is a month for vacations I was able to find a company to watch the movie with.
All people who own pets must wonder what they do at home when they're left alone. The Secret Life of Pets shows a fun idea about that.
Max has everything a dog could wish for - comfortable bed, delicious food and a loving owner - Katie. He also has nice neighbours - Buddy, Mel, Chloe, Gidget and other fun characters. But everything changes the day Katie brings home a new dog - Duke, and Max is no longer the only master of the house. He absolutely doesn't want to live with Duke. And here begins their battle for territory. Each one of them tries to get lost from the other one. As a result Max and Duke get lost and as a mistake they mix up in trouble with a group of street cats and thrown away pets who live in the sewage. Now together they must get back home.
The movie has some fun characters. Max and Duke are very nice for watching but I mostly liked the cat Chloe who is always on a "diet" and the Pomeranian Gidget who has a huge crush on Max. Chloe is a little bit of careless and Gidget at first sight may look like chatty and harmless but in risky situations she transforms herself into a fierce babe.
I expected the movie to concentrate more on the daily life of pets but I guess a cartoon needs a little bit of adventure.
In conclusion: The movie is nice but I can't put it at the same category with Zootopia. It is more like a fun one, like The Minions. I can't say it's the best cartoon picture for 2016 but it is a good movie to which you can take your kids in the weekend or just to watch it without getting way too emotional.
Keep On Smiling!

понеделник, 8 август 2016 г.

Movie Monday: Me Before You

През последните два месеца имах доста ангажименти. Някои ме зарадваха, други ме обезпокоиха и аз загубих някак си баланса си и пренебрегнах блога и Youtube канала си. И за капак програмата ми за обработка на видео клипове нещо ми прави проблеми. Но всички имаме моменти на застой. Е, аз мисля че успях да изляза от моя.
Най-накрая успях да намеря време и отидох на кино да гледам Аз преди теб.

Аз преди теб разказва историята на Луиза, за кратко Лу (Емилия Кларк) и Уилям - Уил (Сам Клафлин). Лу е млада жена от средната класа, която живее с родителите си, сестра си, племенника си и дядо си. Има сериозен приятел и доста ексцентричен гардероб за градчето, в което живее. И привидно твърди, че харесва живота си. В последствие на злополука с мотоциклет Уил е парализиран от врата надолу. Вече две години той страни от външния свят. Принудени от обстоятелствата Луиза и Уил трябва да прекарват по-голямата част от ежедневието си заедно и така малко по-малко търпимостта им се превръща в силна привързаност. Всеки има на какво да научи другия.
Гардеробът на Луиза е идеално подбран така че да отговаря на цялата й същност. Тя е една безкрайно колоритна личност. И Емилия Кларк изигра чудесно ролята си. Понеже всички я свързват с властната Халийси, тук нямаше и следа от нея. Да играеш роля без каквото й да е движение на тялото сигурно е много трудно. Буквално разчиташ само на думите, гласа си и изражението на лицето си. Е, Сам Кафлин не е Еди Редмейн в Теория за всичкото, но се представи много добре.
Чаках този филм с месеци, от началото на годината. Бях се подготвила за много сълзи, но изобщо не плаках. Отидох с две приятелки, които също като мен не плакаха. Но всички други хора очевидно бяха по-чувствителни от нас.
Ако очаквате поредната сълзлива любовна история в стил Никълъс Спаркс, ще ви разочаровам. Тази история е много по-хубава. А и защо трябва задължително да се плаче на любовен филм. Аз минах и без сълзи, но филмът ми въздейства. Идеята е простичка - Просто живей.
Препоръчвам да го гледате. Дори да го добавите в личната си колекция от любими филми.
 In the last two months I had plenty of engagements. Some made me happy, some worried me and somehow I lost my balance and neglected the blog and my Youtube channel. And as a cherry on the icecream my video editing programme has some problems. But we all have these moments of slack. Well I think I was able to get out of mine.
Finally I was able to find time and I went to watch Me Before You.
Me Before You tells the story of Louisa, for short Lou (Emilia Clarke) and William - Will (Sam Claflin). Lou is a young woman from middle class and she lives with her parents, her sister, her nephew and her grandfather. She has a serious boyfriend and a very eccentric wardrobe for the town she lives in. And seemingly she claims she likes her life. After a motorcycle accident Will is paralyzed from neck down. For two years he avoids the world outside. Forced by circumstances Louisa and Will have to spend most of their daytime together and little by little their tolerance to each other turns into a deeper affection. Both have something to teach each other.
Louisa's wardrobe is perfectly chosen to fit her personality. She is a very colourful person. Amd Emilia Clarke played her part perfectly. Because everybody thinks of her as the powerful Khaleesi, here there's non of it. To play a part without any body moves probably is very hard. Literally you have only words, voice and facial expressions. Well, Sam Claflin is not Eddie Redmayne in Theory of Everything but he presented himself quite nice.
I was waiting for this movie for months. I had prepared myself for lots of tears. But I didn't cry at all. It was the same for the two friends I went with to see the movie. But the rest of the viewers were way more sensitive than us.
If you expect another watery love story in Nicholas Sparks style I will disappoint you. This story is way better. And why there must be tears in all love stories?! I didn't cry at all but the movie touched me. The idea is simple - Just Live.
I recommend you to watch it. You must even add it to your personal movie collection.

Keep On Smiling!