петък, 20 септември 2013 г.

Термалната вода на Avene и Avene Cleanance

Здравейте, мили приятели!
Днес реших да споделя с вас една моя скорошна придобивка от марката Avene. Всъщност са две придобивки. Avene от доста време са налични на българския пазар, но едва сега имах възможност да се сдобия с някои техни продукти. Но нека започна от самото начало.

Hello, lovely people!
Today I have decided to share with you a new purchase of mine from Avene. Actually I have two purchases. Avene are on the Bulgarian market for quite a while but only now I had the chance to get some of their products. But let me start from the beginning.

Аз съм на 26 години, но имам смесена кожа и за съжаление е склонна към акне. За капак на всичко работя в склад, където има много прах и кожата ми е изложена на още повече вредни външни фактори. Пробвах доста неща и ефекта за съжаление не беше кой знае какъв. Не можех да постигна така желаните от мен бързи и ефективни резултати. Доста често попадах в интернет на статии за Avene писани от български и чуждестранни блогъри и реших да опитам тази марка. За това след работа се отбих веднага в аптеката и след кратка консултация с аптекарката тя ме посъветва да опитам като начало Avene Cleanance матиращия тонер. Казах си: "Нищо не губиш, ако го изпробваш, Лина". Взех го и го изпробвах вечерта. Следвах инструкциите за употреба и се надявах на незабавен ефект още на следващата сутрин, дори и най-минимален. Щом го нанесох започнах да чувствам едно усещане като опъване на кожата. Ако трябва да съм честна малко се притесних и си легнах с мисълта, че само си го внушавам. На сутринта станах с голям ентусиазъм и изтичах да се погледна в огледалото. Вярвате или не видях ефекта макар и малък. Черните точки бяха намалели значително. Дори майка ми, която беше скептично настроена, когато го взех, когато ме видя сутринта каза, че лицето ми изглежда малко по-добре. След около седмица и нещо дори по-проблемните ми зони изглеждаха значително подобрени. Дори сестра ми реши да го изпробва. Толкова й хареса, че остави предишния си тонер. Преди 2 дни пак си го купих. Майка ми потвърди това, което очевидно съм разбрала още от самото начало - това е моят продукт.

I'm 26 years old but I have a combination unfortunately pro-acne skin. On the top of everything I work at a storage where there is plenty of dust and my skin is exposed to more harmful outdoor factors. I had tried many things and there was no effect. That's why after work I went to the medical drugstore and after a short consultation with the pharmacist she advised me for a start to try Avene Cleanance Mattifying Toner. I told myself: "You lose nothing if you try it, Lina." I bought it and same night I tested it. I was following the instructions how to use it and hoping for an instant effect in the morning even a small one. Right when I put it on my face I started to feel my face skin like it was tight ( I think that's the word in this situation). To be honest I was a little bit concerned and I went to bed with the thought that I was just imagining things. In the morning I woke up with great enthusiasm and I ran to see my face in the mirror. Believe it or not I saw the effect although it was a small one. The black spots were reduced quite. Even my mom who was sceptical when I bought the product, when she saw me in the morning said that my face looked a little bit better. After a week and a few days even the most problematic zones looked better. My sister decided to use it too. She liked it so much that she stopped using her former toner. I bought it again two days ago. My mother confirmed something that obviously I had found out since the beginning - this is my product.
Заедно с матиращия лосион реших да си взема и термалната вода на Avene. Отзивите за нея са толкова положителни и реших да си взема и нея. Тъкмо отивах на тренировка, а и какъв по-добър повод за да я тествам. След края на тренировката напръсках лицето си с термалната вода и останах много доволна. Подейства ми много освежаващо. Не усетих никакво раздразнение или сърбеж. Купих си само малката опаковка за да ми е под ръка, когато съм на работа или по задачи, но при първа възможност веднага ще си взема и голямата.

Together with the mattifying toner I decided to buy the Avene Thermal Spring Water too. The reviews about it are so positive so I decided to take it too. I was just going to a workout and what better moment to test it. After the end of the workout I sprayed it on my face and it was very nice. It was very refreshing. I didn't feel any irritation or itching. I bought only the small bottle so it can be easier to take it anywhere - on work or when I have a task to do, but at first possibility I will buy the big one.
В заключение: Продуктите на Avene се отразяват много добре на кожата ми. Възнамерявам и за напред да продължа да ги ползвам. :)

In conclusion: Avene's products reflect very well on my skin.  I intend to keep using them in future. :)

Keep On Smiling!