понеделник, 7 декември 2015 г.

Blogmas 2015 Day 7 - Top 5 places I want to visit in December

I'm more a summer person but there are times when I enjoy winter too. That also means that there are some places I want to visit in December and to be more specific during Christmas or New Year.
Аз съм повече летен човек, но има моменти, когато се наслаждавам и на зимата. Това също означава, че има и места, които искам да посетя през Декември и за да съм по-точна - за Коледа и Нова Година.
1. London. Imagine yourself drinking a warm ale in front of a beautiful fireplace in Christmas Eve and listening the traditional english Christmas carols.
Лондон. Представете си, че пиете ейл пред красива камина в навечерието на Коледа и слушате традиционни английски Коледни песни.
2. New Year's Eve in New York at Times Square. Times Square is the top destination for the people of New York to celebrate the New Year. The giant disco ball is their tradition and I wanna see it so much.
Нова Година в Ню Йорк на площад Times Square. Times Square е топ дестинация на хората в Ню Йорк за да отпразнуват Новата Година. Гигантската диско топ е тяхна традиция и много искам да я видя.
3. Saint Petersburg. I know - it's Russia and it's cold. Perhaps too cold but it's perfect for a Christmas Fairytale.
Санкт Петербур. Знам - това е Русия и е студено. Може би дори твърде студено, но е перфектно за Коледна приказка.
4. Switzerland. Another place that would be perfect for a winter fairytale.
Швейцария. Друго място, което би било идеално за зимна приказка.
5. And last but not least a place that it's a little bit warmer - Brazil. Dancing samba in New Year's Eve - that's not traditional for me at all but it would be AWESOME.
И накрая, но не и по важност място, което е доста по-топло - Бразилия. Да танцуваш самба в Новогодишната нощ - не е традиционно изобщо според мен, но би било СТРАХОТНО.
So where would you want to go in December?
А вие къде бихте искали да отидете през Декември?

Keep On Smiling!

2 коментара:

  1. Бих добавила и Alexanderplatz в Берлин, като място за емоционално посрещане на Новата година:)

    ОтговорИзтриване