петък, 8 февруари 2013 г.

Django Unchained and Tarantino's crazy genius / Джанго без окови и лудият гений Тарантино

Няма човек, който да не е гледал поне един филм на Тарантино.
"Криминале", "От здрач до зори", "Гадни копилета", "Убий Бил" и още много други. Имаме доста голям избор. Едно е ясно - с този човек и филмите му няма да скучаете.

There isn't a person who hasn't watched at least one of Tarantino's movies. "Pulp Fiction", "From Dusk Till Dawn", "Inglourious Basterds", "Kill Bill" and many more. We have a lot of choice. One is sure - with this guy and his movies you won't get bored.

Всеки обича да ходи на кино. Аз не правя изключение. Като голям почитател на седмото изкуство се радвам на всяка възможност да отида на кино с някоя приятелка. Обикновено си избираме някоя комедия, но този път решихме, че ми е време да гледам Тарантино на голям екран.И преди съм гледала негови филми, но все на компютъра или по телевизията. Е, на кино си е друго нещо.

Everyone loves going to the cinema. I am no exception. As a big fan of the seventh art I enjoy every opportunity to go to the cinema with a friend of mine. Usually we choose a comedy but this time we've decided that it is time for me to watch Tarantino on a big screen. I have watched some of his movies before but always on my computer or on TV. Well, the big screen is something else for sure.

Действието на филма се развива няколко години преди Гражданската война в САЩ. Главният герой е продаден роб, който е разделен с жена си и иска да си я върне. Разбира се нашият герой трябва да премине през много препятствия и да се изправи срещу много "гадняри".

The main story happens a few years before The Civil War in USA. The main character is a sold slave who is separated from his wife and he wants to get her back. Of course our hero has to go through many obstacles and rise up against many "badasses".

Още с началните надписи разбирате, че гледате филм на Тарантино - напълно опростени, без излишни украси. Не закъсняват и грубият език и стрелбите и типичните огромни количества кръв. Почти през цялото време летят куршуми, имам множество взривове и се лее кръв. Едно от нещата, които ме плениха от раз беше музиката. Веднага се разпознава и творчеството на Еньо Мориконе. Не може да сбъркате стила му. Актьорският състав е брилянтен. Образите са изиграни с чувство и са доста въздействащи. Единствената ми забележка е към Леонардо Ди Каприо. Харесвам го и мисля, че си изигра чудесно ролята. Единственият проблем беше, че не успя да докара типичния южняшки акцент, но като изключим това и неговото превъплъщение в ролята на богат южняшки земевладелец беше страхотно.

With the opening credits you realise that you're watching a Tarantino's movie - completely simplified, without extra decorations. The rude phrases and the shooting and the huge amount of blood are not late at all. During almost the entire time bullets are flying, there are plenty of explosions and blood spilling everywhere. One of the things that captured me immediately was the music. Right away you recognise the creativity of Ennio Morricone. You can't mistake his style. The cast of actors is brilliant. The characters are played with emotion and they are quite powerful. My only remark is to Leonardo DiCaprio. I like him and I think that he has played his role wonderful. My only problem was that he couldn't bring up the typical southern accent but except that his reincarnation as a rich southern landowner was great.
Определено филмът си пада доста брутален, така че ако не сте фенове на този жанр не ви го препоръчвам. Но ако определено си падате по изречените прекалено брутални истини, престрелки, кръв, взривове, странното чувство за хумор и налудничавото въображение на Тарантино, тогава какво чакате?! Отивайте в най-близкото кино и си купе билет за "Джанго без окови". Заслужава си!

Definitely the movie is quite brutal so if you are not a fan of this genre I don't recommend it to you. But if you definitely have a thing for the brutal truth, shootings, blood, explosions, Tarantino's weird sense of humor and crazy imagination then what are you waiting for?! Go to the nearest cinema and buy yourself a ticket for "Django Unchained". It's worth it!

сряда, 6 февруари 2013 г.

Misunderstood feminism or how to have a successful marriage?! Oh, come on!!! / Криворазбраният феминизъм или как да имаме успешен брак?! Я стига!!!

Тази сутрин както си пиех зеления чай и нямах работа в офиса реших да проверя един от любимите си сайтове. Прегледах водещите заглавия на новите статии за днес и попаднах на тази статия, която описва една неприятна и грешна според мен теория.
Предварително подчертавам, че авторите на статията само описват книгата за тази теория. Всеки сам ще прецени дали тя е права или не.

This morning while I was drinking my green tea and I didn't have any work at the office I decided to check one of my favorite websites. I was looking through the leading titles of new articles for today and I found one that describes one very unpleasant and wrong according to me theory.
In advance I'm pointing out that the article's authors only describe the book about this theory. Everyone will decide for him/herself if it's right or wrong.

Както писах по-горе, теорията на г-жа/г-ца Венкър е в противоречие с гледната точка на една голяма част от женската общност по мое мнение. Според нея ако си мила, готвиш добре и си фантастична в секса бракът ти ще е сто на сто успешен. Да, ама не казвам аз.

As I have written above, Mrs./Miss Venker's theory is in contradiction with the point of view of one very large part of female community in my opinion. According to her if you are kind, cook well and you're fantastic in sex your marriage will be 100% successful. Yeah, right!

За мен бракът е взаимно уважение, доверие и компромиси от време на време.
Аз си падам малко феминистка, няма да отричам. Има дни, когато мъжете просто ми лазят по нервите, но не ме разбирайте погрешно. Жените не могат да правят всичко, но по нищо не отстъпват и на мъжете. Приятно ми е, когато един мъж ми отваря врата за да мина първа, това показва, че има добро възпитание.Не мога да сменя гумата на колата, това е очевидно. Има области, в които не мога да се справя без мъжка помощ. Поне не и за мен. Но това не означава, че ми е необходим мъж за да се чувствам пълноценна. Мога сама да си платя сметката за телефона и водата. Не са ми и необходими и от него пари за шопинг. Свикнала съм сама да се грижа за себе си. Не ми е и необходимо да се правя на празноглавка за да си намеря съпруг и не очаквам един мъж да търси това. Гледам и да не се правя на многознайка. Понякога ми е много трудно, ако трябва да съм честна, защото се случва мъжът на среща да няма за какво да разговаря с мен.

To me marriage is a mutual respest, trust and compromises from time to time. I won't deny I am a little bit feminist. Somedays men are just walking on my nerves but don't misunderstand me. Women can't do everything but they are as capable as men. I feel good when a man opens the door so I can go first that shows he has good manners. I can't fix the tire all by myself obviously. There are some areas where women can't handle without men's help. But this doesn't mean that I need a man so I can feel complete. I can pay my phone and water bills. I don't need some guy's money so I can go shopping. I'm used to take care of myself. And I don't need to act like an idiot to find a husband and I don't expect a guy to look for that too. I also don't like to act like I know everything. To be honest sometimes it's very hard because it happens the guy is not capable to talk about anything with me.

Така че "Не, благодаря!" Аз няма да съм милата, кротка домакиня. Аз съм личност с мнение и ще го изразявам с гордо вдигната глава. Родена съм във време, където всички сме равни. И мъжете, и жените имат едни и същи задължения в брак. Авторката все едно ни казва: "Мъжът носи заплата, а жената се грижи за къщата и децата и него."
Бракът не е това. Не и според мен.
Предоставям Ви линк към съответната статия. Вие сами ще си прецените дали сте съгласни с това твърдение или вярвате, че бракът е компромиси, уважение и доверие и от двамата.

So "No, thank you!'' I won't be the nice timid housewife. I am a person with a point of view and I will express it with my head held high. I am born in times when we are all equal. And men and women have the same obligations in marriage. The author says like: "Man brings the money and the woman takes care of the house, the kids and him too."
This is not what marriage is. Not according to me.
I add the link to the article. You will choose if you do or don't agree with this statement and you do believe that marriage is compromises, respect and trust from both sides.

Криворазбраният феминизъм или как да имаме успешен брак - Под завивките - Брак - Edna.bg

понеделник, 4 февруари 2013 г.

Нека да Ви се представя! / Let me introduce myself! :)

Казвам се Лина. 

Коя съм аз ли? Аз съм една от много, които от край време обществото намира за странни. Аз съм една от тези, които "готините" децата в училище наричаха било открито, било зад гърба "загубеняци". Но тази дума е минало. Тя повече няма да се употребява, не и от мен, не и в моя блог.
Аз съм мечтател - личност с много идеи, интереси и хобита. И макар, че някои мечти не могат да станат реалност, не спирам и търся нови. Защо ли? Защото ако стоя само на едно място няма да стигна до никъде и няма да открия себе си.
Създаването на този блог ме доближава до осъществяването на една стара моя мечта - да пиша, да отразявам събития от всякакъв характер, да разказвам истории. Може би ще е моята, може би ще е на някой познат, а може би ще е дори и вашата. Защото във всяка история се крие поне една истинска случка.
Ще пиша за всичко, защото човек винаги може да разшири мирогледа си още... и още.
Някой ще каже: "Голяма работа! И други преди теб са си създавали блогове за да пишат".
На този някой казвам: " Значи и те са сбъднали като мен една своя мечта. А ти какви мечти имаш и какво правиш за да ги реализираш?"

My name is Lina.

Who am I? I am one of the many people, who the society from quite sometime thinks are weird. I am one of these people, who "cool" kids in school used to call in our faces or behind our backs "losers". But this word is in the past now. It will be not used anymore, not by me, not in my blog.
I am a dreamer - a person with many ideas, interests and hobbies. And though some dreams can't come true I don't stop to search new ones. Why? Because if I only stay in one place I will go nowhere and I won't find myself.
Creating this blog gets me closer to making an old dream of mine come true - to write, to cover events from all types, to tell stories. Maybe it will be my story, the story of a friend and maybe even yours. Because in every story hides at least one real experience.
I will write about everything, because a person can always extend his/her worldview more... and more. Someone will say: "Big deal! Others before you had also created blogs to write." To this someone I say: "So they have also made their dream come true like me. And what are your dreams and what are you doing to make them come true?"