петък, 27 ноември 2015 г.

DIY From T-shirt to top - project №1!

OK. So this is the first time I cut a T-shirt on my own. That's why I decided to do something simple and easy. If I can do it you can do it! Let's start.
Things you'll need:
1. A T-shirt. Any old one will do. I used my Zumba Zombi T-shirt.
2. A pair of scissors.
3. A measuring tape.
Now let's create something on our own.
1. Firts you need to cut the sleeves and the collar. Now you have a singlet (or top - most people use top).
2. Fold the T-shirt so you could only see the one half of the front and the one half of the back.
3. Place your measuring tape in a straight line as close to the cut already sleeves as you want. It's all about your own preference.
4. Start to cut the lines in the back.
5. When you're done cutting give the back a little bit of a stretch. This way the back won't look stiff and it will feel way more comfortable. Plus you add your own vibe to the clothing.
And you're done. You have a new top.
I personally would prefer to use this technique for my Zumba wear.
If you want something more dramatic you can always find videos in Youtube.
Добре. За първи път режа сама тениска. Затова реших да направя нещо простичко и лесно. Ако аз мога да го направя и вие можете! Да започваме.Необходими принадлежности:
1. Тениска. Всяка стара тениска ще свърши работа. Аз използвах моята Zumba зомби тениска.
2. Ножици.
3. Лента за мерене/ролетка.
Сега нека сами направим нещо.
1. Първо трябва да отрежете ръкавите и яката. Сега си имате потник. (Вече всички предпочитат да му казват топ).
2. Прегънете тениската така че да може да виждате само едната половина от предната и едната половина от задната страна.
3. Поставете ролетката в права линия толкова близо до вече отрязаните ръкави, колкото искате. Всичко опира до личните ви предпочитания.
4. Започнете да изрязвате линии отзад на гърба.
5. Когато приключите с рязането опънете хубаво гърба. По този начин няма да изглежда сковано и усещането е по-приятно. Плюс това добавяте от вашата личност към дрехата.
И сте готови. Имате нов топ.
Аз лично бих предпочела да използвам тази техника за Zumba облеклото ми.
Ако искате нещо по-драматично, винаги можете да намерите видео клипове в Youtube.

Keep On Smiling!

сряда, 25 ноември 2015 г.

Good Box November 2015

Here it is my Good Box for November.
1. Aroma composion "Winter Dream" by TAOASIS. It contains essential oils benzoin, coriander, apricot and orange.
2. Shampoo block with calendula and camomile by Soap Manufactory.
3. Bio organic Whit-Fit crunches by INNOVA Foods Itl. They kind of stopped my hunger before I was going to have my lunch too early.
4. Green apple juice by Naberini - favorite juices. For the holidays I always buy the big packages of 3l.
5. Lavender water by ARMINABIO. I really liked the rose one. I even wrote a review about it. For this one I can only say for now that it smells interestingly nice.
6. Bio raw chocolate with Christmas spices Rocao. I like it's vegan. Right now I don't eat any animal products before the holidays. It's also delicious.
7. Cough syrup for adults by Aboca.
8. Cough syrup for kids by Aboca.
9. Cuticle and nails balm by е-Лек (Bulgarian organic brand). I remember that I really liked their lavender ointment.
10. Sample of hair conditioner for volume by BIOFFICINA TOSCANA.
I like this box. What else can I say? :)
Ето я и месечната доза Good Box за Ноември.
1. Арома композиция "Зимна мечта" от TAOASIS. Съдържа етерични масла от бензое, кориандър, кайсия и портокал.
2. Шампоаново блокче с невен и лайка от Сапунена Работилница.
3. Пълнозърнести хруски с кимион Whit-Fit от INNOVA Foods Itl. Дойдоха ми засищащо и то точно на време, иначе щях да обядвам по-рано.
4. Сок от зелена ябълка Naberini - любими сокове. За празниците винаги купувам от опаковките им по 3 л.
5. Лавандулова вода от ARMINABIO. Харесах много розовата им вода. Дори й написах ревю. За тази мога да кажа засега, че ухае доста интересно приятно.
6. Био суров шоколад с коледни подправки Rocao. Харесва ми това, че е подходящ за вегани. Аз лично реших да постя тази година и не приемам никакви животински продукти. Също така е много вкусен.
7. Сироп при кашлица за възрастни на Aboca.
8. Сироп при кашлица за деца на Aboca.
9. Балсам за кожички и нокти на е-Лек. Помня, че много ми допадна мехлема им от лавандула.
10. Мостра на балсам за коса за обем на BIOFFICINA TOSCANA.
Харесва ми тази кутия. Какво друго да кажа? :)

Keep On Smiling!

вторник, 17 ноември 2015 г.

Гримирам се за себе си и за никой друг!!! / I put makeup on for me and nobody else!!!

От доста време мислех да пиша на тема "Защо жените се гримират", но всеки път го отлагах. С идването на студените месеци реших да поекспериментирам малко с по-тъмен очен грим. Работното ми място е такова, че нямам особени ограничения спрямо грима или цвета на маникюра си, което е едно от малкото неща, които му харесвам.
Сутришният ми режим на гримиране не е кой знае какво, но най-много обичам да акцентирам върху очите си. Тези дни отново се върнах към класическия черен молив за очи. За повече изразителност реших да подчертая и с тъмни сенки под очите съвсем леко. Нищо драстично все пак! За мъжете обаче не е така. По принцип те не забелязват ежедневния ни грим, когато е неутрален. Но когато сложим малко по-тъмен грим веднага им прави дори бегло впечатление. Така е и при мен на работа.
Пристига един редовен клиент, гледаме странно втренчено и казва:
"Не ми харесваш с този грим."
Преди време щеше да ми стане гадно от този коментар, но днес се радвам на спокойствието и непукизма, с които подходих в тази ситуация.
Отговорът ми беше:
"Не съм се гримирала за да се харесвам на теб, а на себе си."
Някак си властва всеобщо мнението, че жените се гримират заради мъжете. Грешка! Ако беше така, щеше да има само един тип начин на гримиране "Не съм гримирана" и само едни определени nude цветове.
Господа, ние се гримираме, защото на нас така ни харесва. Нашето лице за нас е като платното за художника. Гримът представлява средство, чрез което се изразяваме. Така че не ни се сърдете, но не сте основната движеща сила, която подбужда у нас желанието да се гримираме.
Сигурна съм, че много дами споделят мнението ми. А на скоро срещнах и едно младо момиче, ученичка, която твърдо ми заяви, че никога не се е гримирала заради момче и не възнамерява да го прави.
For quite a while I've been wanting to write about "Why do women put makeup on" but I have postponed it everytime. With the cold months coming I decided to experiment a little bit with darker eye-makeup. My working place has no limits when it comes to my makeup or nail color which is one of the few things I like about it.
My morning makeup routine is nothing special but mostly I love to put the accent on my eyes. These days I went back to the black eyeliner pencil. For more expression I also add lightly some dark shadows under my eyes. Nothing drastically of course! Men don't think this way. Pretty much they don't notice our everyday makeup when it's neutral. But when we put a little bit darker makeup on it strikes them immediately. It's the same thing with me on my workplace.
A regular customer comes in, he watches me strangely and says:
" I don't like you with this makeup."
A while ago I would feel terrible from this comment but today I am glad from the calmness and unconventionalism I had in this situation.
My answer was:
"I didn't put this makeup for you but for me."
The universal point of view is that women put some makeup on because of men. Wrong! If that were true there would have been only one type of "No makeup" makeup and just a few "nude" colors.
Gentlemen, we put makeup on because we like it so. For us our faces are like canvas of an artist. Makeup is a tool to express ourselves. So don't judge us but you're not the main leading force which wakes up our desire for makeup.
I'm sure that many ladies share my opinion. And recently I met a young student girl who firmly stated to me that she had never put makeup on for a boy and she doesn't plan to do it ever.

Keep On Smiling!

четвъртък, 12 ноември 2015 г.

The Martian - The Space Robinson Crusoe / Марсианецът - Космическият Робинзон Крузо

So last week I finally went to see The Martian.
Basiclly like the title says we have The Space Robinson Crusoe. Mark Watney is left all alone on Mars since his crew has thought he is dead. But somehow Marc survives. That's one hell of a luck. Now Mark has to find a way to stay alive on a planet where nothing grows and there's no water (the movie was shot before NASA official statement that there is water on Mars). He also has to find a way to communicate with NASA. The main character has a lot of opsticles in front of him. The main goal for him and NASA is to find how to get him back home soon.
Obviously it suits Matt Damon to play an astronaut. I wouldn't say that his acting was powerful but for sure it was very good. Also we have Jessica Chastain, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor (boy, I can't say his name).
Ridley Scott definitely has done his job as a director again very well with this movie.
I thought the movie would be more emotional but I guess it has the main focus on sci-fi surviving. But still it is a good movie and if you still have any chance to see it in theaters go ahead.
I heard that the book is even better so I have already downloaded it and I have put it in my reading list for December.
Миналата седмица най-накрая отидох да гледам "Марсианецът".
Както си го казвам в заглавието, имаме Космически Робинзон Крузо. Марк Уотни е изоставен на Марс след като екипът му е останал с впечатлението, че е мъртъв. Но някак Марк оцелява. Това си е невероятен късмет. Сега Марк трябва да намери начин да остане жив на планета, на която нищо не расте и няма вода (филмът е сниман преди официалното съобщение на НАСА, че са открили вода на Марс). Също така трябва да намери начин да комуникира с НАСА. Главният герои има много препятствия на пътя си. Основната им цел с НАСА е да намерят начин да го приберат у дома скоро.
Очевидно на Мат Деймън му отива да играе астронавти. Не бих казала, че играта му беше силна, но определено беше много добра. Също така участват Джесика Частейн, Джеф Даниелс, Chiwetel Ejiofor (човече, не мога му кажа името, камо ли да го напиша).
Ридли Скот отново си е свършил много добре работата като режисьор с този филм.
Мислех, че филмът ще е по-емоционален, но предполагам, че основният фокус е върху sci-fi оцеляването. Но все пак филмът е добър и ако все още имате възможност да го гледате по кината, отивайте.
Чух, че книгата била много по-добра и вече съм я изтеглила и съм я добавила в списъка си за четене за месец Декември.

неделя, 8 ноември 2015 г.

What's in my travel makeup bag?

If you read regularly my blog you already know that I was in Istanbul. My cosmetic bag's content was in pretty minimalistic sizes at least for me. I tried to take products that don't take too much space. So here what I took with me for my skin care, body care and makeup of course.
Ако четете редовно блога ми, вече знаете, че през уикенда бях в Истанбул. Съдържанието на козметичната ми чантичка беше в доста минималистични размери поне за мен. Гледах да подбера продукти, които не заемат много място. Ето и какво взех със себе си за грижа за лицето и тялото и грим разбира се.

1. From LA ROCHE POSAY's promotional box I took the samples of their Thermal spring water, the cleansing gel EFFACLAR and EFFACLAR DUO against imperfections.
От промоционалната кутия на LA ROCHE-POSAY взех мострите на термалната вода на LA ROCHE-POSAY, почистващия гел EFFACLAR и коригираща грижа против несъвършенства EFFACLAR DUO.

2. Bio-energizing fluid for the eye contour by Nonique.
Био-енергизиращ флуид за околоочния контур на Nonique.

3. Sample of a cleansing milk by DECLEOR.
Мостра почистващото тоалетно мляко на DECLEOR.

4. Mini Rexona with aloe vera.
Мини Rexona с алое вера.

5. Mini toothpaste. I have it from one hotel in Plovdiv. It was dental kit with a toothbrush but I trew out the brush because it was too harsh on my gums.
Мини паста за зъби. Тази паста за зъби я имам от един хотел в Пловдив. Вървеше с една четка за зъби, но изхвърлих четката, защото беше прекалено груба върху венците ми.

6. Hand and body lotion by Go&Home.
Лосион за ръце и тяло Go&Home.

7. Handcream with violets by Balea.
Крем за ръце Balea с виолетки.

8. Lipbalm with coconut and lime by Aveo.
Балсам за устни с кокос и лайм Aveo.

9. Ointment with lavender by E-lek (Bulgarian organic brand).
Мехлем с лавандула на Е-лек.

10. Eyeshadow palette Matte Eye by Too Faced.
Палитрата за очи Matte Eye на Too Faced.

11. Hydrating skin tone perfector by Avene.
Лекия хидратант за перфектен тен на Avene.

12. Maximum Length mascara with fibers by Essence. I got this mascara buying Cosmopolitan magazine.
Спирала за обем Maximum Length с фибри на Essence. С тази спирала се сдобих, купувайки сп. Cosmopolitan.

13. Two lipsticks - Clinique All Heart! and Bourjois 06 Plum Russian.
Две червила - Clinique All Heart! и Bourjois 06 Plum Russian.

14. Revlon ColorStay concealer.
Коректор Revlon ColorStay.

15. Bourjois Healthy Balance face powder.
Пудра Healthy Balance на Bourjois.

16. Lipgloss Hawaiian Tropic.
Гланц за устни Hawaiian Tropic.

17. And last powder brush by Essence and eyeshadow brush by CATRICE cosmetics which I forgot to take pictures of. :(
И на края четка за пудра на Essence и четка за очи на CATRICE, които забравих да снимам. :(

These are the things that I took with me in Turkey. Some of my makeup I put in a kit for my bag so they could be easier to get if I needed. I think that's a good amount of products to travel with. Don't you?

 Това са нещата, които взех с мен в Турция. Една част от декоративната козметика прибрах в несесер в чантата ми за да са по-лесно достъпни, ако имах нужда. Мисля, че това е едно добро количество продукти, с които да отидеш на път. А вие?

Keep On Smiling!

сряда, 4 ноември 2015 г.

Good Box Beauty Edition!!!

Good Box released a special Beauty edition and here what its content is:
1. Intense Volumizing Mascara in black by LAVERA, 13ml. I can't wait to try it.
2. Cover stick by LAVERA, 4.5g.
3. Purifying Cleansing Mask with mint by LAVERA, 10ml.
4. Hydrating Face wash gel with Rosa Damascena by Phytocode, 60ml.
5. Wooden comb.
6. Body Buttre Royal Touch by Wooden Spoon, 100ml.
7. Lip Balm Rose Kiss by Wooden Spoon, 4.3ml.
8. Eye gel with bio rose and aloe vera by LOGONA, 15ml.
9. Macadamian oil by HRISTINA cosmetics, 50ml.
10. And a lady's kit by MASMI. You know... for those days.
To be honest I expected more products from makeup category than skin care. I am not complaining. The box is good but it's not what I was expecting.

Good Box пуснаха специална Beauty кутия и ето какво съдържа тя:
1. Спирала за интензивен обем (черна) на LAVERA, 13мл. - 24.00лв. Нямам търпения да я тествам.
2. Коректор-стик на LAVERA, 4.5гр. - 12.45лв.
3. Почистваща измиваща маска за лице с мента на LAVERA, 10мл. - 5.10лв.
4. Хидратиращ гел за измиване на лицето с Rosa Damascena на Phytocode, 60мл. - 4.50лв.
5. Дървен гребен, 4.50лв.
6. Масло (бутер) за тяло Royal Touch на Wooden Spoon, 100мл. - 17.95лв.
7. Балсам за устни Rose kiss на Wooden Spoon, 4.3мл. - 5.49лв.
8. Околоочен крем с роза и алое вера на LOGONA, 15мл. - 42.36лв.
9. Масло от макадамия на HRISTINA cosmetics, 50мл. - 6.00лв.
10. И комплект за дамска хигиена на MASMI. Сещате се... за онези дни.
За да бъда честна, очаквах повече продукти в категория грим отколкото грижа за кожата. Не се оплаквам. Кутията е добра, но не е това, което очаквах.

понеделник, 2 ноември 2015 г.

The Body Shop in Istanbul

So as you all know I was in Istanbul in the middle of October. Unfortunately we didn't have enough time to see the city the way you're supposed to do it. But at least I was able to buy something small for me, for my mom and for my niece (my sister too is happy when I make gifts to the little Barbie).
So the traffic in Istanbul is like... WTF!!! But our Zumba instructor happens to be a good driver. Although we still had to leave the city very early we had only one chance for shopping and we decided to go to the nearest mall for that. There we had plenty of choices for shopping but I guess because I had nothing from The Body Shop I made my choice to buy something from there. So I bought these two travel kits. The blue one is for my mom and it is with argan oil and the brown one is for me and it is with coconut. Both kits have a shower gel, a body butter, a shower sponge for the body (I don't know how is the word in English) and a handcream. I think maybe to do a review of these products.
The gift for my niece is wrapped up so I can't take a picture of it. But they didn't charged me extra for the wrapping. In Bulgaria they will charge me for sure.
I wish I had bought more things from the other shops there but we were time-limited. Next time, Istanbul. I promise. :)
Както всички знаете в средата на Октомври бях в Истанбул. За съжаление нямахме време за да разгледаме града както подобава. Но поне успях да купя нещо малко за мен, за мама и за племенницата ми (сестра ми е много щастлива, когато правя подаръци на малката Барби).
Трафикът в Истанбул е като... WTF!!! Но нашата Zumba инструкторка е добър шофьор. Въпреки че трябваше да си тръгнем много рано, ни се отвори само една възможност за пазар и решихме да отидем в най-близкия мол. Имахме голям избор на магазини, но предполагам, понеже нямах нищо от The Body Shop реших да пазарувам там. Така че купих тези комплекти за път. Синият е за майка ми и е с арганово масло, а кафявият е за мен и е с кокос. И двата комплекта съдържат душ-гел, бутер за тяло, гъба за баня и крем за ръце. Мисля може би да направя ревю на тези продукти.
Подаръкът за племенницата ми е опакован и за това не съм му направила снимка. Но изобщо не ме таксуваха допълнително за опаковката. В България със сигурност ще ме таксуват.
Иска ми се да бях купила повече неща и от другите магазини, но бяхме ограничени във времето.
Следващия път, Истанбул. Обещавам. :)

Keep On Smiling!