петък, 11 декември 2015 г.

Blogmas 2015 Day 11 - A Friend you can always rely on

Този пост няма да е много дълъг, но просто имах нужда да го напиша.
Всеки от нас има моменти в живота си, когато нещо или някой ни е разстроил много без да го осъзнава. И аз съм имала такива моменти. За съжаление през 2015-та те бяха прекалено много. Но за щастие винаги се намира приятел, който може да те изслуша дори и ако този момент е късно вечерта.
Радвам се, че аз имам такъв човек в живота си. Някой, който ме изслушва в най-трудните ми моменти и за когото аз правя същото.
Ако и вие имате такъв приятел, направете за него/нея същия жест. Никой не може да се справи с проблемите си без първо да ги сподели.
This post won't be very long but I just needed to write it.
Each one of us has moments in our lives when something or someone has upset us without any knowledge for that. I have also had these moments. Unfortunately in year 2015 there were too many of them. But fortunately there's always a friend who can listen to you even if this moment is late at night.
I'm glad that I have such a person in my life. Someone who listens to me in my hardest moments and for whom I can do the same.
If you too have such a friend do the same for him/her. No one can solve problems without first sharing them.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар