понеделник, 15 февруари 2016 г.

Movie Monday: Zoolander 2 - Nothing serious!

След толкова много сериозни филми напоследък, имах нужда от нещо  глупаво и забавно. Имах нужда от Зулендър 2!
Дерек Зулендър (Бен Стилър) се е оттегли от големия моден подиум. Жена му е мъртва, социалните са му отнели сина и сега той живее като отшелник . Неочаквано нов моден диктатор иска да наеме Дерек отново като модел. Заедно с него на модния подиум се завръща и другия бивш модел Хансел (Оуен Уилсън). Двете бивши модни икони се забъркват във всевъзможни каши. В добавка идва и секси агентката на ИНТЕРПОЛ Валентина Валенсия (Пенелопе Крус).
Възхищавам се на артисти, които са готови да се поставят в такива глуповати и забавни ситуации. Понякога трябва да си направим една весела шега и за наша сметка.
Зулендър 2 е филм за разпускане. В него няма нищо сериозно и липсва какъвто и да е смисъл. Буквално образите са от глупави по-глупави. Но все пак на мен ми хареса, точно заради неангажираността си. Понякога просто трябва за един малък период от време да сме малко несериозни.
After so many serious movies recently I needed something stupid and funny. I needed Zoolander 2!
Derek Zoolander (Ben Stiller) has retired from the big fashion stage. His wife is dead and the social services has taken his son away from him and now he lives as a hermit. Unexpectedly a new fashion dictator wants to hire Derek again as a model. Together with him on the catwalk comes back and the other former model Hansel (Owen Wilson). The two former fashion icons get themselves involve in plenty of troubles. And as a new addition comes the sexy INTERPOL agent Valentina Valencia (Penelope Cruz).
I admire artists who are ready to put themselves in such silly and funny situations. Sometimes we have to be able to make a funny joke on ourselves.
Zoolander 2 is a movie for chilling out. There's nothing serious in it and it doesn't make any sense. Literally the characters are more stupid than each other. But I liked it exactly because it didn't engaged my mind at all. Sometimes just for a while we need to be unserious.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар