понеделник, 8 февруари 2016 г.

Movie Monday: Суфражетка - Можеше и да е по-интересно / Suffragette - It could have been a little bit more interesting

Време е за поредната доза кино. През почивните дни си останах у дома и си изтеглих да гледам филма Суфражетка.
Филмът разказва историята на Мод Уотс. Мод работи като перачка. Има съпруг и син. Тя живее отричайки колко тежък всъщност е животът й. Но промяната за нея идва при запознанството й със суфражетката Вайлет. Мод започва да вярва, че нещата могат да се променят и тя също става суфражетка.
Много ми се искаше филмът да е малко по-задълбочен. И макар главната героиня и историята й да са измислени, това е била съдбата на не една жена по онова време. Искаше ми си да видя и повече емоция от Кери Мълиган. А и ми се искаше Мерил Стрийп също да има по-голяма изява. Играта й във филма е само 5 минути.
Може би единственото достоверно нещо в целия филм беше мъжкото лицемерие и ограничените им умове за онези години.
В заключение: Филмът не е толкова достоверен, колкото ми се иска да беше. Надявах се на нещо далеч по-реалистично. Не е лош, но не е и добър. Не бих го гледала отново.
It is time for another dose of cinema. During the weekends I stayed at home and I downloaded to watch Suffragette.
The movie tells the story of Maud Watts. Maud works as a laundress. She has a husband and a son. She lives in denial how hard actually her life is. But the change for her comes with meeting the suffragette Violet. Maud starts to believe that things can change and she also becomes a suffragette.
I wish the movie were a little bit deeper. And although the main character and her story are fiction this had been the faith of many women back then. I wish I had seen more emotions from Carey Mulligan. And I also wish Meryl Streep had a bigger part in the film. Her act is about only 5 minutes.
Maybe the only truthful thing in the whole movie was the male hypocrisy and their limited minds back then.
In conclusion: The movie is not that truthful as I wish it would be. I hoped for something way more authentical. It's not a bad movie but it's not a good one too. I wouldn't watch it again.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар