понеделник, 22 февруари 2016 г.

Movie Monday: DeadPool - No hero at all!

Обещах си по-весели филми през Февруари и спазвам обещанието си.
Ако сега очаквате филм за супер-герой, може малко да ви разочаровам. 
Уейд Уилсън е бивш военен от Специалните части, който изкарва прехраната си като наемник. В момент на ексремно щастие обаче Уейд разбира, че има рак в последен стадий. В резултат на "експериментално лечение" Уейд мутира и се превръща в Deadpool - анти-герой с доста черно чувство за хумор. Неговата основна цел е да хване отговорникът за мутацията си и да обърне процеса.
Deadpool е всичко друго, но не и супер-герой. В същото време не е и злодеят в историята. Бих казала, че това е по-скоро филм посветен на личното отмъщение. Липсва онова съвършенство на супер-героите. В общи линии той е почти пълната им противоположност. Казвам почти, защото в целия филм той не помага на обикновените хора, но и не ги тормози и се разправя само със злодеите. Обектът на неговата любов също не спада към категорията "добро момиче" - като Лоис Лейн, Мери Джейн. Когато Уейд и Ванеса се запознават, тя е проститутка и естествено за да е само с него спира да бъде такава. Предполагам сте разбрали, че тези двамата са пълни противоположности на всички супер-герои и техните половинки, познати ни досега в историята на комиксите. И все пак те бяха изключително интересни. Някак си бяха идеални един за друг.
Малко обаче ми е трудно да схвана как така Уейд беше в X-Men: Върколакът и там умря, а тук си се появява и си е без мутация. Ще трябва да се поразровя и да намеря обяснение.
Филмът е с леко вулгарно чувство за хумор и не ви препоръчвам да водите децата си на него. Като изключим това, радвам се, че успях да го гледам и го препоръчвам. Ще се посмеете доста. Видях един доста различен от определените комикс стандарти главен герой. Дори началните надписи не са стандартни.
I promised myself funnier movies in February and I keep my promise.
If now you expect a superhero movie I may disappoint you a little bit.
Wade Wilson is a former special forces operative who works as a mercenary. In a moment of extreme happiness Wade finds out that he has a cancer in last stage. In a result of a "experimental treatment" Wade mutates and he becomes Deadpool - anti-hero with quite dark sense of humor. His main goal is to capture the resposible one for his mutation and to reverse the process.
Deadpool is anything else but not a superhero. At the same time he is not the villain in the story. I would say that this movie focuses more on personal revenge. The superhero's perfection is missing. He is almost the complete opposite of that. I use almost because during the whole movie he doesn't help ordinary people but still he doesn't harass them and he only deals with the bad guys. His love object can't also be described as "a good girl" - like Lois Lane or Mary Jane. When Wade and Vanessa meet she is a hooker and naturally to be only with him she stops being one. I suppose you have found out that these two are indeed the complete opposites of all superheroes and their love interests that we know from comic books. And still they are extremely interesting. Somehow they are perfect for each other.
But it's a little bit hard for me to understand how Wade was in X-Men: Wolverine in which one he died and here he is fine and with no mutation at all. I'll have to search and find a explanation.
The movie is with a tiny vulgar sense of humor so I don't recommend you to watch it with your kids.
If we skip that I'm happy I was able to see it and I do recommend it. You'll laugh a lot. I saw a quite different from usual comic books standarts main hero. Even the opening credits are not standart.
Keep On Smiling!

1 коментар:

  1. По принцип в комиксите Върколакът и Deadpool често се засичат, но това, което показаха или по - точно се опитаха да подскажат с "трансформацията" на Уейд в X-Men, няма нищо общо с действителният Deadpool от комиксите, от играта и прочие. Това, което се опитвам да кажа е, че онова бе просто трик, подсказка за предстоящ филм.
    Като цяло поста е интересен, може би трябваше малко по-силно изразено лично мнение, може и да не е твоят тип филми... не знам, но иначе поздравления за старанието.

    ОтговорИзтриване