понеделник, 1 февруари 2016 г.

Movie Monday: Момичето от Дания/The Danish Girl

Чакам Момичето от Дания от Септември 2015. Самият трейлър ме грабна от раз. И така Момичето от Дания се оказа в списъка ми със задължителни филми за гледане.
Филмът разказва историята на Айнър Вегенер (извинявам се ако спелувам името му грешно) или по-известен като Лили Елбе, първият мъж направил си операция за смяна на пола, и  Герда Вегенер, съпругата му. Айнър и Герда са щастливо женена млада двойка художници. Един ден Герда моли Айнър да й помогне с една картина като за целта той трябва да й позира с дамски чорапи и леко метната отгоре му рокля. Така бавно започва един емоционален път към личното преоткриване - вдъхновението за Герда и истинската същност за Айнър. Айнър малко по малко позволява женската му същност да вземе контрол над цялата му личност. Младата двойка трябва да приеме факта, че всичко за тях вече е напълно различно и необратимо. Техните желания се разминават, но и двамата искат щастие един за друг.
Някои биха описали филма като биографичен, и той е такъв, но аз бих го определила и като филм за една различна, необикновена и все пак по своему истинска любов.
Искрено се възхищавам на актьорите готови да се пременят в рокля за дадена роля - Джони Деп, Дъстин Хофман, Кърт Ръсел и много др. Сега и Еди Редмейн попада сред тях. Винаги съм смятала, че той е хамелеон по отношение на актьорската си игра, а с тази роля отново го доказа. Алисия Викандер ми харесва все повече и повече като актриса. И във всеки нов филм, в който участва, откривам нещо различно у нея. Харесах я в Мъжът от U.N.C.L.E., но тук просто не може да се сравнява. Режисьор е Том Хупърт (Речта на краля). Явно си разбира от работата, защото този филм ме разплака три пъти, а аз по принцип не плача често на романтични филми (вече от доста години съм така). Единствения недостатък на филма е доста нереалистичния завършек. Няма да ви развалям очакванията, но само ще кажа, че при истинските Лили и Герда краят е друг.
В заключение: Това не е филм, който може да пропуснете. Той трябва да се гледа задължително. Това е историята на две много силни личности. Благодарение на такива пионери ние днес живеем във времена на далеч по-свободомислещи хора.
А сега задължително искам да прочета и книгата Момичето от Дания и мемоарите на Лили Елбе.
I've been waiting for The Danish Girl to come out in cinemas ever since September 2015. The trailer catched my eye at once. And so The Danish Girl took its place in my "Must See Movies" list.
The movie tells the story of Einar Wegener better known as Lili Elbe, the first man who had a sex reassignment surgery and Gerda Wegener, his wife. Ainer and Gerda are a happily married young couple of artists. One day Gerda asks Ainer to help her with her painting and for the purpose he must pose with a pair of lady stockings and a lightly thrown over him dress. That's how begins an emotional road to personal rediscovery - for Gerda the inspiration and for Ainer his true identity. Little by little Ainer lets his female identity take full control over his personality. The young couple has to accept the fact that now everything for them is completely different and irreversible. Their desires don't match but they both want happiness for each other.
Some would describe the movie as a biography and it is but I would call it more like a movie about a very different, unordinary but still in its own way true love.
I truely admire actors who are ready to wear a dress for a very specific character - Johnny Depp, Dustin Hoffman, Kurt Russell and many others. And now Eddie Redmayne is also among them. I have always thought that he is a chameleon when it comes to his acting and with this role he proves it again. I like more and more Alicia Vikander. And in every new movie she stars in I find something different in her. I liked her in The Man From U.N.C.L.E. but here she is just wonderful. The director is Tom Hooper (The King's Speech). Clearly he knows his work because this movie made me cry three times and generally I don't cry to romantic movies (I'm like that for years now). The only flaw the movie has is the very unrealistic end. I will not spoil your expectations but I will say that in the real life the end is different for Lili and Gerda.
In conclusion: This is not a movie you can skip. It must be seen. This is the story of two very strong personalities. Thanks to such pioneers we live in times of much more free-minded people.
And now I want to read the book The Danish Girl and the memoirs of Lili Elbe.
Keep On Smiling!

1 коментар:

  1. Феноменален е, наистина. Онзи ден в пост го споменах и стискам палци на Еди за Оскарите

    ОтговорИзтриване