събота, 9 януари 2016 г.

Star Wars Episode VII: The Force Awakens

Когато у дома имаш доста гости, в един момент ти се иска просто да избягаш за около два часа от всичко и всички. Да отида на кино за мен в такива случаи винаги е най-добрата опция. За да съм честна, в момента няма много голям избор, освен ако не искате да гледате анимация. Аз все още обичам да гледам анимационни филми, но точно сега не съм в настроение за тях.
И естествено избрах да гледам Междузвездни войни Епизод VII: Силата се пробужда. Фен съм на Междузвездни войни от дете. Стояла съм до късно вечерта за да ги запиша на видео касета (тогава още в България не всеки имаше компютър у дома). Някои хора може би не харесаха епизоди I, II и III, но аз мисля, че бяха чудесни.
Но да се концентрираме върху най-новия епизод VII.
Действието се развива много, много отдавна в една далечна галактика (много ясно) и 30 години след събитията в "Завръщането на Джедаите". Палпатин и Дарт Вейдър отдавна ги няма, но и те имат своите заместители. Тъмната страна не оставя лесно да я сломят. Но и Новата Република не й отстъпва.
Ще спра тук и ще споделя личното си мнение за филма.
Изключително много ме радва отново да видя образите на Хан Соло, Принцеса Лея и любимите ми C-3PO и R2-D2. Цял свят хареса героинята на Дейзи Ридли, но за да съм честна, мен изобщо не ме грабна. Виждала съм подобен образ и преди в сагата. Единствената разлика е, че този път е жена. Кайло Рен е просто едно бледо копие на Дарт Вейдър или поне се опитва да е такова. Харесах образите на Джон Бойега и Оскар Айзък - доста по-достоверни и по-оригинални. И разбира се новото роботче BB-8. Не съм мислила, че може да измислят по-сладко и по-дребно технологично съкровище от R2-D2, но явно съм сбъркала.
Колкото и да ми се искаше, нямаше някаква епична финална бойна сцена като в епизод I и III. Там съм безмълвна. И макар музиката отново да беше на феноменалния Джон Уилямс, новите допълнения не ме впечатлиха.
В заключение: Сюжетът не ме изненада изобщо. Историята не е нова. Радвам се повече на завръщането на старите герои отколкото на появата на новите. Филмът не е добър, но не е и лош. В IMDb му дадох оценка 5 от 10. Просто не е любимият ми филм от сагата.
When you have plenty of guests at home at one moment you just want to get away for two hours from everything and everyone. To go to the cinema in days like these always is the best option for me. To be honest there's not a big choice unless you want to watch an animated movie. I still love to watch cartoons but right now I'm not in the mood for them.
And naturally I chose to watch Star Wars Episode VII: The Force Awakens. I'm a fan of Star Wars since I've been a kid. I've been up late at night to record them on video tape (back then in Bulgaria not everybody used to have a computer at home). Some people maybe didn't like episodes I, II and III but I think they were great.
But let's concentrate on the newest Episode VII.
The story takes place in a galaxy far far away from here (of course) and 30 years after the events in The Return of The Jedi. Palpatine and Darth Vader are long time gone but they also have their replacements. The Dark Side doesn't allow to be so easily defeated. But the New Republic also stands strong.
I'll stop here and I'll share my point of view about the movie.
I was extremely happy to see again the characters of Han Solo, Princess Leia and my favorite C-3PO and R2-D2. The whole world liked Daisy Ridley's heroine Rey but to be honest she didn't fascinate me at all. It's just that I have already seen this type of character before. The only difference is that now it's a woman. Kylo Ren is a pale copy of Darth Vader or at least he is trying to be one. I liked the characters of John Boyega and Oscar Isaac - way more authentic and original. And of course tha new little robot BB-8. I have never thought that it's possible to create a cuter and smaller treasure of the technology than R2-D2 but I was wrong.
As much as I wanted there was no epic final duel scene like in episode I and III. I'm speechless. And although the music again was composed by the phonomenal John Williams the new additions didn't impress me at all.
In conclusion: The plot didn't surprise me at all. The story isn't new. I'm more excited about the return of old characters than the appearance of the new ones. The movie is not great for sure but it's also not bad. I rated it 5 stars in IMDb. It's just not my favorite movie from the saga.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар