петък, 1 януари 2016 г.

Goodbye 2015! Hello 2016!

2015 беше някак си и добра и не толкова добра година.
Имах доста щастливи моменти. Случиха ми се неща, които не съм мислила, че ще ми се случат за по-малко от година. Имах и доста моменти с разбити надежди. Боледувах поне 5 пъти през 2015. Затова като цяло годината не беше лоша, но не беше и прекрасна.
Така че Сбогом 2015! Здравей 2016!
Предстои ми една Нова Година с много нови начинания!
2015 was some sort of good and not so good year.
I had lots of happy moments. Things I couldn't have imagined happening to me for a year actually really happened to me. I also had quite a few moments of broken hopes. I was sick five times in 2015. That's why basically the year wasn't the best one, but also wasn't the worst one.
So Goodbye 2015! Hello 2016!
A New Year lies ahead of me with many new ventures!

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар