понеделник, 18 януари 2016 г.

Movie Monday: Завръщането - Без думи / The Revenant - No Words

Когато заговорим за Леонардо ДиКаприо първата ни асоциация е "Титаник", за съжаление. А той има далеч по-великолепни роли от тази в "Титаник" Например Хю Глас в "Завръщането", който успях да гледам този уикенд.
Глас (Леонардо ДиКаприо) е на експедиция със своята ловна дружина. Отдалечавайки се от тях за да огледа района, той е нападнат и премазан от мечка гризли. Тежките природни условия обаче принуждават дружината му да го остави единствено на грижите на сина му и Джон Фицджералд (Том Харди). Впоследствие Фицджералд убива сина на Глас и половинчато заравя Глас жив, мислейки че той и без това ще умре. Но отмъщението вдъхва воля за живот на Глас и така той започва своето пътешествие от 200 мили (около 320 км) през студ, глад и болка, с едничката цел да отмъсти на Фицджералд. Вдъхновен от истинските събития от живота на американския изследовател Хю Глас, филмът разказва за силата на човешкия дух, волята за живот и мотивите, които ни карат да продължим.
Актоьрската игра е на ниво. Друго не може и да се очаква от ДиКаприо и Харди. Но това, което особено много ме впечатли този път при ДиКаприо, беше играта му без думи. Той буквално е ограничен откъм реплики. Цялата му игра е просто действия и изражения, чрез които прекрасно пресъздава емоциите. Впечатляващо!
Филмът спечели "Златен Глобус" за Най-добър филм драма, Най-добър режисьор за Алехадро Г. Инариту (дано се произнася така) и Най-добър актьор-драма за Ленардо ДиКаприо. Музиката към филма може да се сравни дори с тази на Еньо Мориконе. Просто е прекрасна. Всяко нота сякаш разказва за заобикалящата героите природата.
Този филм не е за изпускане. Така че отделете време през събота и неделя да го гледате.
When we start talking about Leonard DiCaprio our first association is "Titanic", unfortunately. And he has way more magnificent roles than this one in "Titanic. For example as Hugh Glass in "The Revenant" which I was able to watch this weekend.
Glass (Leonardo DiCaprio) is on expedition with his hunting party. Getting apart from them to look around the area he is attacked and smashed by grizzly bear. The harsh nature conditions force his men to leave him under the care of his son and John Fitzgerald (Tom Hardy). Afterwards Fitzgerald kills Glass's son and haflway buries Glass alive thinking he is going to die anyway. But revenge brings back the desire for life in Glass and so he begins his journey of 200 miles (about 320 km) through cold, hunger and pain with the one goal only to avenge to Fitzgerald. Inspired by the true events of american explorer Hugh Glass the movie tells the story about the strength of human's spirit, will for life and the motives which makes us keep moving forward.
Acting is on very high level. You can't expect anything else from DiCaprio and Hardy. But what impressed me mostly in DiCaprio this time was his act without words. He is literally limited in lines. His play is just actions and expressions through which he perfectly presents the emotions. Impressive!
The movie won Golden Globe for Best Picture-Drama, Best Director for Alejandro G. Inarritu and Best Actor-Drama for Leonardo DiCaprio. The musical score can be compared with Ennio Morricone's. It's just beautiful. Seems like every note tells about the nature that surrounds the characters.
You can't miss this movie. So take some time for yourself during the weekend to watch it.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар