понеделник, 25 януари 2016 г.

Movie Monday: Джой - Приятна изненада / Joy - A Nice Surprise

За да съм честна, когато видях трейлъра на Джой изобщо не се впечатлих! Не ме грабна, не ми "проговори". Не ми "каза" - "Заслужава си да ме гледаш". Но не знам защо, тази събота реших да му дам шанс. И вместо да ме приспи, филмът ме държа будна и с интерес гледах историята на Джой.
Джой (Дженифър Лоурънс) е млада разведена жена с две деца. Живее с баба си Мими (Даян Лад), майка си Тери (Вирджиния Медсън), която има фобия от общуване с непознати и по цял ден гледа сапунки, а бившият й безработен съпруг Тони (Едгар Рамирез) обитава мазето й. Баща й (Робърт Де Ниро) също се пренася при нея след третия си развод. Върху раменете на Джой има прекалено много отговорности, заради които тя е загърбила своите мечти. В един момент тя отново намира своето вдъхновение и изобретява така удобния за много домакини моп. Намира инвеститор в лицето на новата приятелка на баща си Труди (Изабела Роселини). Но да лансира изобретението си за Джой се оказа много по-трудно отколкото е очаквала. На пътя й има прекалено много препятствия - предимно финансови, но също така и много завистливи хора.
Джой се оказа далеч по-приятен отколкото очаквах. Дори на места беше доста забавен, особено в началото. Очевидно комбинацията от Дейвид О. Ръсел, Дженифър Лоурънс, Робърт Де Ниро и Брадли Купър се доказва за трети път (поне така мисля) доста сполучлива. "Джой" си спечели няколко номинации и награди.
В заключение: Много жени ще припознаят себе си в Джой. Много от нас са отлагали за малко мечтите си и после са ги забравяли в името на семейството. Този филм има едно основно съобщение - Прави това, което обичаш да правиш и бъди щастлив.
To be honest when I saw the trailer of Joy I wasn't impressed at all. It didn't grab me, it didn't "talk" to me. It didn't "say" - "I am worth watching". But I don't know why this Saturday I decided to give it a chance. And instead of putting me to sleep the movie kept me awake and I watched Joy's story with a fascination.
Joy (Jennifer Lawrence) is a young divorced woman with two kids. She lives with her grandmother Mimi (Diane Ladd), her mother Terri (Virginia Madsen) who has a some sort of phobia of communicating with strangers and she watches soap operas all day long, and her unemployed ex-husband Tony (Edgar Ramirez) lives in her basement. Her father Rudy (Robert De Niro) also transports himself into her house after his third divorce. There are plenty of responsibilities over Joy's shoulders because of which she has forgotten her dreams. At one moment she finds her inspiration again and she invents the so easy for many housewives miracle mop. She finds an financier in the face of her father's new girlfriend Trudy (Isabella Rossellini). But to launch her invention it turns out to be way more difficult for Joy than she has expected. There are too many obstacles on her way - mostly financial but also many envious people.
Joy turned out to be way more pleasant for watching than I thought. It even was funny at some moments, especially at the beginning. Obviously the combination of David O. Russell, Jennifer Lawrence, Robert De Niro and Bradley Cooper for a third time (I think so) turns out to be very good. Joy has plenty of nominations and awards.
In conclusion: Many women will recognize themselves in Joy. Many of us has postponed for a while our dreams and then they have forgotten them in the name of the family. This movie has one clear message - Do what you love to do and be happy.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар