четвъртък, 12 ноември 2015 г.

The Martian - The Space Robinson Crusoe / Марсианецът - Космическият Робинзон Крузо

So last week I finally went to see The Martian.
Basiclly like the title says we have The Space Robinson Crusoe. Mark Watney is left all alone on Mars since his crew has thought he is dead. But somehow Marc survives. That's one hell of a luck. Now Mark has to find a way to stay alive on a planet where nothing grows and there's no water (the movie was shot before NASA official statement that there is water on Mars). He also has to find a way to communicate with NASA. The main character has a lot of opsticles in front of him. The main goal for him and NASA is to find how to get him back home soon.
Obviously it suits Matt Damon to play an astronaut. I wouldn't say that his acting was powerful but for sure it was very good. Also we have Jessica Chastain, Jeff Daniels, Chiwetel Ejiofor (boy, I can't say his name).
Ridley Scott definitely has done his job as a director again very well with this movie.
I thought the movie would be more emotional but I guess it has the main focus on sci-fi surviving. But still it is a good movie and if you still have any chance to see it in theaters go ahead.
I heard that the book is even better so I have already downloaded it and I have put it in my reading list for December.
Миналата седмица най-накрая отидох да гледам "Марсианецът".
Както си го казвам в заглавието, имаме Космически Робинзон Крузо. Марк Уотни е изоставен на Марс след като екипът му е останал с впечатлението, че е мъртъв. Но някак Марк оцелява. Това си е невероятен късмет. Сега Марк трябва да намери начин да остане жив на планета, на която нищо не расте и няма вода (филмът е сниман преди официалното съобщение на НАСА, че са открили вода на Марс). Също така трябва да намери начин да комуникира с НАСА. Главният герои има много препятствия на пътя си. Основната им цел с НАСА е да намерят начин да го приберат у дома скоро.
Очевидно на Мат Деймън му отива да играе астронавти. Не бих казала, че играта му беше силна, но определено беше много добра. Също така участват Джесика Частейн, Джеф Даниелс, Chiwetel Ejiofor (човече, не мога му кажа името, камо ли да го напиша).
Ридли Скот отново си е свършил много добре работата като режисьор с този филм.
Мислех, че филмът ще е по-емоционален, но предполагам, че основният фокус е върху sci-fi оцеляването. Но все пак филмът е добър и ако все още имате възможност да го гледате по кината, отивайте.
Чух, че книгата била много по-добра и вече съм я изтеглила и съм я добавила в списъка си за четене за месец Декември.

Няма коментари:

Публикуване на коментар