петък, 27 ноември 2015 г.

DIY From T-shirt to top - project №1!

OK. So this is the first time I cut a T-shirt on my own. That's why I decided to do something simple and easy. If I can do it you can do it! Let's start.
Things you'll need:
1. A T-shirt. Any old one will do. I used my Zumba Zombi T-shirt.
2. A pair of scissors.
3. A measuring tape.
Now let's create something on our own.
1. Firts you need to cut the sleeves and the collar. Now you have a singlet (or top - most people use top).
2. Fold the T-shirt so you could only see the one half of the front and the one half of the back.
3. Place your measuring tape in a straight line as close to the cut already sleeves as you want. It's all about your own preference.
4. Start to cut the lines in the back.
5. When you're done cutting give the back a little bit of a stretch. This way the back won't look stiff and it will feel way more comfortable. Plus you add your own vibe to the clothing.
And you're done. You have a new top.
I personally would prefer to use this technique for my Zumba wear.
If you want something more dramatic you can always find videos in Youtube.
Добре. За първи път режа сама тениска. Затова реших да направя нещо простичко и лесно. Ако аз мога да го направя и вие можете! Да започваме.Необходими принадлежности:
1. Тениска. Всяка стара тениска ще свърши работа. Аз използвах моята Zumba зомби тениска.
2. Ножици.
3. Лента за мерене/ролетка.
Сега нека сами направим нещо.
1. Първо трябва да отрежете ръкавите и яката. Сега си имате потник. (Вече всички предпочитат да му казват топ).
2. Прегънете тениската така че да може да виждате само едната половина от предната и едната половина от задната страна.
3. Поставете ролетката в права линия толкова близо до вече отрязаните ръкави, колкото искате. Всичко опира до личните ви предпочитания.
4. Започнете да изрязвате линии отзад на гърба.
5. Когато приключите с рязането опънете хубаво гърба. По този начин няма да изглежда сковано и усещането е по-приятно. Плюс това добавяте от вашата личност към дрехата.
И сте готови. Имате нов топ.
Аз лично бих предпочела да използвам тази техника за Zumba облеклото ми.
Ако искате нещо по-драматично, винаги можете да намерите видео клипове в Youtube.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар