понеделник, 16 януари 2017 г.

Eau Thermale Avene Trixera Nutrition Nutri-fluid Lotion Review

Лосионите за тяло/млека за тяло/бутери за тяло са ми нещо като слабост. В момента имам може би поне пет вида у дома. Т.е. заредена съм за месеци напред. Един от продуктите, които използвам всеки ден вече повече две седмици е
Eau Thermale Avene Trixera Nutrition нутри-флуидното мляко.
Предназначение: Ежедневна грижа за чувствителна суха кожа, подходящ за цялото семейство, даваща цялото богатство на крем във флуидна подхранваща текстура мляко. Възстановява кожната бариера и успокоява усещането за опъване благодарение на комбинацията от Селектиоза, Липидно трио и Термална вода Avene.
Консистенция: Много лек продукт. Не е прекалено гъст или прекалено втечнен. Не е мазен.
Цена: Приблизително към 33.00 лв. Зависи от къде ще си го купите.
Опаковка: Eau Thermale Avene отново не изневяряват на дизайна си и се придържат към красивата бяла опаковка с ненатрапчиви оранжеви краски. Затваря се стабилно и не се разтича.
Количество: 200 мл.
Състав: На снимката по-долу може да видите съдържанието.
Лични впечатления: Аз го използвам основно вечер след като си взема душ. Продуктът се нанася лесно и попива много бързо. Обикновено при повечето лосиони за тяло има едно усещането за някакво филтърно покритие (шантаво определение), но не и при този продукт. Тук както споменах преди малко млякото веднага попива по кожата и остава едно приятно усещане за мекота, което трае доста дълго. Същото се отнася и за уханието на продукта. Знам, че не би следвало да има миризма, но аз определено усещам такава. Миризмата му е много нежна. Лично аз асоциирам уханието на продуктите на Avene с нежност. И наистина не усещам кожата си опъната.
И  както винаги да отбележа дали имаше някакви алергични реакции или раздразнения при мен - НЕ! Този продукт е толкова хубав, че дори го използвам и като крем за ръце.
Заключение: Eau Thermale Avene Trixera Nutrition нутри-флуидното мляко е една прекрасна придобивка в арсенала ми от бяла козметика за тялото и много бих се радвала ако Eau Thermale Avene разработят и крем за ръце със същата формула.
П.С. Продуктът ми беше предоставен от Eau Thermale Avene България с цел тестване. Не съм получила и няма да получа никакви финансови възнаграждения за това ревю.
Body lotions/body milks/body butters are some sort of my weakness. I have maybe five of them at home right now. So I have plenty for months. One of the products I use everyday for more than two weeks is the Eau Thermale Avene Trixera Nutrition Nutri-Fluid Milk.
Purpose: Everyday care for sensitive dry skin, suitable for all family members, giving all the wealth of cream in nourishing fluid milk texture. Restores the skin barrier and soothes the feeling of tension.
Consistency: Very light product. It's not too thick neither too liquefied. It's not oilly.
Price: It's about 17 euros her in Bulgaria. It depends from which store you're going to buy it.
Package: Eau Thermale Avene are still loyal to their design and they stick to the beautiful white package with unobtrusive orange shades. Stable closing and no dripping.
Quantity: 200 ml.
Ingredients: You can see the content on the picture above.
Personal impressions: I use it mostly at night after I take a shower. The product is easy for application and it also absorbs quickly. Usually with body lotions there is some sort of a feeling for some kinf of a filter left on the skin (very weird compare), but not with this product. Here as I mentioned before the body milk is quickly absorbed by the skin and there is this nice feeling of softness which lasts for quite a while. It's the same for the scent of the product. I know there's not supposed to be any smell but I can definitely scent it. It's a very gentle scent. Personally for me all Eau Thermale Avene products have the scent of gentleness. And I really don't feel my skin tight.
And as always to note if there were any allergic reactions or skin irritations on me -NO! This product is so nice that I even use it as a hand cream.
In conclusion: Eau Thermale Avene Trixera Nutrition Nutri-Fluid Milk is a wonderful addition to my skin care arsenal and I would love if Eau Thermale Avene create a hand cream with the same formula.
P.S. The product was sent to me by Eau Thermale Avene Bulgaria with testing purpose. I didn't and I won't get any financial payment for this review.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар