понеделник, 25 април 2016 г.

The Huntsman: Winter's War - Better Than The First Movie

Снежанка и Ловецът си заслужаваше да се гледа само и единствено заради Шарлийз Терон. И Крис Хемсуърт също беше добър, но Шарлийз направи целия филм тогава. Няма какво да спорим по този въпрос. Ловецът: Зимната Война ми се реваншира с присъствието на три прекрасни актриси, които определено знаят как да играят - Шарлийз Терон, Емили Блънт и Джесика Частейн.
Години преди управлението на Равена в кралството на Снежанка, тя покорявала други кралства заедно със сестра си Фрея. Фрея също притежава огромна сила като сестра си, но все още не знаела как да я използва. Но след злощастно събитие нейната магия се пробужда. Фрея изоставя сестра си и отива на Север за да създаде свое кралство и да се превърне в Снежната кралица. Тя създава своя армия от Ловци. Много години след смъртта на Равена Фрея се наема със задачата да вземе огледалото на сестра си и да покори и Южните земи. Но дори и най-студеното сърце таи в себе си чувства.
За разлика от първия филм, в който преобладаваха тъмните краски, тук не е така. Въпреки че отново почти всичко се върти около мрачната особа на героинята на Терон, смятам че в Ловецът: Зимната Война има повече топли чувства в героите.
Костюмите са подбрани перфектно и съвпадат напълно с характерите на героите. Особено много ми харесаха визиите на Равена и Фрея - черно и злато и бяло и сребро. Две пълни противоположности, но еднакво ефектни.
Няма да хваля актьорския състав. Както споменах по-горе в този филм ми се реваншираха напълно за слабата игра на Кристен Стюарт в предишния.
Няма да подмина и музиката и по-специално саундтрака към филма. Castle на Halsey ме грабна още с трейлъра на филма, а вече има и официално видео. Слива се идеално с филма. Ако не сте я слушали сега е моментът да наваксате.
Ловецът: Зимната Война е от филмите, които няма да ви накарат да скучаете. Няма дори да се сетите да погледнете към часовника си за да проверите колко време остава до края на филма.
Snow White and The Huntsman was worth watching only for Charlize Theron. Chris Hemsworth was also good but back then Charlize did the whole movie. There's no use of arguing about it. The Huntsman: Winter's War made it up to me with the presence of three wonderful actresses who definetily know who to act - Charlize Theron, Emily Blunt and Jessica Chastain.
Years before Ravenna's ruling over Snow White's kingdom she used to conquer other countries together with her sister Freya. Freya also has amazing powers like her sister but she doesn't know how to use them. But after a terrible event her powers are awaken. Freya leaves her sister and she moves to the North to create her own kingdom and to become the Ice Queen. She creates her own army of Huntsmen. Many years after Ravenna's death Freya wants to take the magic mirror and to conquer the Southern lands. But even the coldest heart has some feelings.
Unlike the first movie where there were plenty of dark colours here it's not like that. Although almost everything is again about the dark nature of Charlize Theron's character I think in The Huntsman: Winter's War there are warmer feelings in the personalities.
The costmes are perfectly chosen and they match absolutely with the characters. I especially liked the looks of Ravenna and Freya - black and gold and white and silver. Two complete opposites but both very effective.
I won't praise the cast. As I mentioned above this movie made it up to me for Kristen Stewart's weak act in the previous movie.
I won't pass the music and especially the soundtrack. Castle by Halsey captured me from the beginning with the trailer and now it has an official video. If you still haven't watched it it is time to do it.
The Huntsman: Winter's War is that kind of movie which will not bore you. You will not even think to look to your watch to see what is the time.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар