неделя, 17 април 2016 г.

Movie Monday: Kung Fu Panda 3 - Get Out Of Your Comfort Zone!

Бяха леко предубедена за първият филм Кунг-Фу Панда и  си признавам, че тогава сгреших. Филмът се оказа много интересен. Вторият филм обаче по мое мнение не го надмина. Не беше лош, но не беше на същото ниво. Но третият... Третият се реваншира за втория.
В Кунг-Фу Панда 3 По преминава към следващата стъпка на своето кунг-фу обучение - а именно да стане учител по кунг-фу и да овладее своята Чи - жизнена енергия. Доста трудна задача. Дори Шифу смята, че По все още не е готов, но ако не излезе от своята зона на комфорта никога няма и да бъде. В същото време истинският баща на По се появява и заедно отиват в тайното селище на пандите. И разбира се имаме е и злодей Кай, дошъл от Духовния свят за да събере жизнената Чи на всички кунг-фу учители в Китай. От По отново зависи спасяването на цял Китай и за тази цел трябва да научи пандите на кунг-фу.
Хубавото на Кунг-Фу Панд филмите е различното послание във всеки един от тях:
1. Пречупване на стереотипите.
2. Миналото ни не определя какви сме тук и сега.
3. Да излизаме от зоната си на комфорта за да израстваме.
Разбира се има и други послания.
Препоръчвам на всички родители да заведат децата си да гледат Кунг-Фу Панда 3, а също и на всички любители на анимацията.
I was a little bit prejudiced about the first Kung Fu Panda movie and I admit I was wrong. The movie turned out to be very interesting. But the second movie in my opinion wasn't on the same level. Still it wasn't a bad one. But the third one... The third one made it up for the second.
In Kung Fu Panda 3 Po is going to the next step of his kung-fu training - to become a kung-fu master and to learn to control his Chi - life energy. Quite a hard task. Even Master Shifu thinks Po is not ready but if he doesn't get out of his comfort zone he will never be. At the same time Po's real father appears and together they go to the Secret panda village. And of course we have a villain Kai who comes back from the Spirit realm to collect the Chi of all kung-fu masters in China. It's up to Po to save the world and that's why he has to teach pandas to kung-fu.
The good thing about Kung-Fu Panda movies is the different message in each one of them.
1. Breaking the stereotypes.
2. The past doesn't define what kind of people we are here and now.
3. Get out of you comfort zone to grow up.
Of course there are other messages.
I recommend to all parents to take their kids to watch Kung Fu Panda 3 and also to all cartoon lovers.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар