понеделник, 4 април 2016 г.

Movie Monday: Batman vs. Superman - Dawn of Justice / Батман срещу Супермен - Зората на Справедливостта

Мисля, че съм гледала почти всички филми и анимационни сериали за Батман и Супермен. (Не броя сериалите от 60-те години на 20 век). И като привърженик на супер героите нямаше как да пропусна Батман срещу Супермен - Зората на Справедливостта.
Действието се развива почти две години след събитията в Човек от стомана. В началото на филма зрителят става свидетел как епичният двубой между Супермен и Генерал Зод не приключва благополучна за всички. Все пак монетата винаги има две страни. Не малко хора губят живота си и близките им винят Супермен за това. Брус Уейн също. За него Супермен е основният отговорник за сполетелите хората беди и вижда в негово лице нашественик и заплаха за човешката раса. Супермен бива обвинен несправедливо и това подсилва още повече омразата на Батман към него. Зад всички тези интриги стои обърканият мозък на разглезения богаташ Лекс Лутър. Чувството му на завист към двамата герои е основата на неговата омраза към тях, поради което и той иска да ги унищожи, настройвайки ги един срещу друг.
Критиците определиха филма като несполучлив, феновете като велик. Моето мнение - не мисля, че е най-великият филм, но не мисля, че е и слаб филм. Показва емоциите на двамата главни герои на едно съвсем друго ниво.
Намирам Хенри Кавил за доста добър Супермен. В Човек от стомана сякаш беше изгубен, а тук героят му е много по-уверен, по-непоколебим. Не съм гледала Джеси Ейзенбърг в много филми, но беше изключително достоверен като лигльото Лекс Лутър. За съжаление не мога да възприема Бен Афлек като Брус Уейн. Лично според мен няма необходимите качества за този образ. Все пак ми допадна, че не му добавиха екранна половинка. Така изглежда много по-загрижен за хората, отколкото за спасяването на готината мадама. Плюс това любовната история на Супермен и Лоис Лейн е достатъчна за сюжета на целия филм. И за финал си оставих Жената-Чудо. Това е първата й поява във филм на голям екран. В ролята се изяви израелската актриса и модел Гал Гадор (надявам се така да се произнася името й). Въпреки, че по-скоро тук Жената-Чудо имаше поддържаща роля, направи впечатление. Разбира се се разминава съвсем малко с оригиналния образ, но съм склонна да подмина това.
Музиката беше дело на Ханс Цимер, който вече е композирал музиката за предишните три филма за Батман. Не беше лоша, но мисля, че е имал и много по добри творби.
Както споменах по-горе, филмът не е велик, но историята се е получила много добре. Идеята на режисьора, сценаристите и целия им екип е много добре пресъздадена на екрана. Аз лично го препоръчвам. Щом не съжалявам, че съм го гледала, значи определено си заслужава да се гледа.
I think I have watched almost all movies and cartoon tv series and tv shows about Batman and Superman. (I don't count the tv shows from the 60s). And as a supporter of superheroes there was no chance to skip Batman vs Superman: Dawn of Justice.
The events in the movie are set two years after those in Man of Steel. At the beginning of the movie the viewer witnesses how the epic fight between Superman and General Zod doesn't end up well for all people. After all the coin has two sides. Not a few people lose their lives and their families blame Superman for this. Including Bruce Wayne. For him Superman is the main person responsible for the troubles that has come upon human kind and sees in him invader and threat for human race. Superman is unfairly blamed and this makes Batman's hate to him stronger. Behind all of these intrigues stands the messed up mind of Lex Luthor. His feeling of envy to both heroes is the base of his hate towards them for which he wants to destroy them and he sets them against each other.
The critics proclaimed the movie as a bad one, the fans as an amazing one. My opinion - I don't think it's the best movie but I don't think it's a weak one. It shows the emotions of the main two characters on another level.
I find Henry Cavill as a very good Superman. In Man of Steel he was somehow lost but here his character is way more confident and undaunted. I haven't watched Jesse Eisenberg in many movies but he was very believable as the spoiled rich boy Lex Luthor. Unfortunately I can't accept Ben Affleck as Bruce Wayne. Personally in my opinion he doesn't have the needed qualities for this type of hero. But I did enjoy the fact that there was no love interest for him this time. This way he seems way more concerned about people than saving the hot chick again. Besides the love story between Superman and Lois Lane is enough for the plot of the whole movie. And finally The Wonder Woman. This is her first appearance on the big screen. The role is played by the Israeli actress and former fashion model Gal Gadot. Although here The Wonder Woman has more a supporting role she made an impression. Of course it's a little bit different than the original image but it doesn't bother me.
The music is composed by Hans Zimmer who has already done the music for the previous three Batman movies. Not bad but I think he has better works.
As I mentioned earlier the movie is not great but the story is very good. The idea of the director, the writers and the whole cast is very nicely set on the big screen. Personally I recommend it. If I don't have any regrets for watching it it is worth watching.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар