вторник, 20 октомври 2015 г.

Zumba Masterclass with Beto Perez in Istanbul

В началото на 2014 година публикувах пост с 50 неща, които искам да направя. (Мисля скоро да напиша нов пост на тази тема с обновените ми желания, защото някои от желанията ми вече са различни, а други успях да осъществя). Едно от желанията ми беше Да се запозная с Бето Перез, създателят на Зумба. Тази година и това желание стана реалност.

In the beginning of 2014 I posted 50 things I want to do. ( I think about upgrading this bucket list soon because some of my goals are already different and others I was able to do). One of this goals was To meet Beto Perez, the creator of Zumba. This year this wish became a reality too.
В началото на Август тази година благодарение на Facebook разбрах, че Бето Перез ще проведе Zumba Masterclass в Истанбул. И понеже миналата година пропуснах класът му в Клуж Напока, Румъния, тази година си казах: "Този път съм там!" С компанията се организирахме, стегнахме багажа и паспортите и с колата до Истанбул. Голям град, голямо нещо, както се казва. Прекарахме три часа в задръстването, но стигнахме в хотела и от там на Зумба тренировка с Бето.

In the beginning of August thanks to Facebook I found out that Beto Perez was going to have a Zumba Masterclass in Istanbul. And because last year I missed his class in Cluj Napoka, Romania, this year I said "I am there!" With the friends we organized, got our bags and passports and with the car we headed away to Istanbul. Big city, big thing we say here. We spent 3 hours in the city traffic but we got to our hotel without any problems and from there straight to the Zumba workout with Beto.

Ето и малко снимки от събитието.

And here are some pictures from the event.


Zumbatwinz Stockholm - Alicia and Tania Ginard
Didem - the lady who organized the event. Thank you!

His positivity is everywhere even if he just stays and smiles.


And Anna Georgescu from Romania and The Brutez were also there.

За съжаление не ни остана време да разгледаме града, но ние не отидохме и заради това. Все пак плануваме да отидем отново там този път за повече време. Важното е, че мога да отметна Да се запозная с Бето Перез, създателя на Зумба от графата с желанията. Но още по-хубавото е, че постигнах тази мечта с прекрасни хора.

Unfortunately we didn't have enough time to look around the city but that wasn't what we went for. But we plan to go there again this time for more than two days. The important thing is that I can put a little check sign on To meet with Beto Perez, the creator of Zumba from my wishlist. But the best part is that this wish came true while I was with lovely people.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар