понеделник, 22 август 2016 г.

Movie Monday: The Secret Life of Pets

Скоро беше рожденият ми ден и остарях с още една година. Но детето в мен е вечно и затова реших да си отпразнувам рождения ден с поредната доза кино. И естествено по детски му избрах да гледам анимацията Сами Вкъщи. И въпреки, че август е отпускарски месец, успях да си намеря компания за филма.
Всички хора с домашни любимци сигурно се чудят какво ли правят те, когато останат сами у дома. Сами Вкъщи предоставя една забавна представа по този въпрос.
Макс има всичко, за което едно куче може да мечтае - удобно легло, вкусна храна и обична стопанка - Кейти. В допълнение има и чудесни съседи - Бъди, Мел, Клоуи, Гиджет и други забавни образи. Но всичко се променя в деня, когато Кейти довежда вкъщи ново куче - Дюк, и Макс вече не е пълен господар на къщата. Той категорично не желае да съжителства с Дюк. От тук започва тяхната борба за територия. Всеки се опитва да се отърве от другия. В последствие Макс и Дюк се изгубват и по погрешка се забъркват в неприятности с група улични котки и изхвърлени домашни любимци, които обитават канализацията. Сега те трябва с общи усилия да се приберат вкъщи.
Филмът е пълен с много забавни герои. Макс и Дюк са доста приятни за гледане, но на мен най-много ми харесаха котката Клоуи, която е вечно на "диета" и померанът Гиджет, която страшно много си пада по Макс. Клоуи си пада малко непукист, а Гиджет може на пръв поглед да е много бъбрива и безобидна, но в напечени ситуации се преобразява в свирепа мадама.
Очаквах филмът да се фокусира повече върху домашното ежедневие на животните, но когато стане дума за анимации се залага повече на някое и друго приключение.
В заключение: Филмът е приятен, но не мога да го сложа в една категория със Зоотрополис. По-скоро клони към категория забавни филми като Миньоните. Не мога да кажа, че е най-добрата анимация за 2016, но е приятно филмче, на което може да заведете децата през уикенда или просто да го гледате без да се натоварвате с допълнителни емоции.
My birthday past recently and I got older with another year. But the child inside me is eternal and that's why I decided to celebrate my birthday with another dose of cinema. And like a child I chose The Secret Life of Pets. And although August is a month for vacations I was able to find a company to watch the movie with.
All people who own pets must wonder what they do at home when they're left alone. The Secret Life of Pets shows a fun idea about that.
Max has everything a dog could wish for - comfortable bed, delicious food and a loving owner - Katie. He also has nice neighbours - Buddy, Mel, Chloe, Gidget and other fun characters. But everything changes the day Katie brings home a new dog - Duke, and Max is no longer the only master of the house. He absolutely doesn't want to live with Duke. And here begins their battle for territory. Each one of them tries to get lost from the other one. As a result Max and Duke get lost and as a mistake they mix up in trouble with a group of street cats and thrown away pets who live in the sewage. Now together they must get back home.
The movie has some fun characters. Max and Duke are very nice for watching but I mostly liked the cat Chloe who is always on a "diet" and the Pomeranian Gidget who has a huge crush on Max. Chloe is a little bit of careless and Gidget at first sight may look like chatty and harmless but in risky situations she transforms herself into a fierce babe.
I expected the movie to concentrate more on the daily life of pets but I guess a cartoon needs a little bit of adventure.
In conclusion: The movie is nice but I can't put it at the same category with Zootopia. It is more like a fun one, like The Minions. I can't say it's the best cartoon picture for 2016 but it is a good movie to which you can take your kids in the weekend or just to watch it without getting way too emotional.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар