понеделник, 8 август 2016 г.

Movie Monday: Me Before You

През последните два месеца имах доста ангажименти. Някои ме зарадваха, други ме обезпокоиха и аз загубих някак си баланса си и пренебрегнах блога и Youtube канала си. И за капак програмата ми за обработка на видео клипове нещо ми прави проблеми. Но всички имаме моменти на застой. Е, аз мисля че успях да изляза от моя.
Най-накрая успях да намеря време и отидох на кино да гледам Аз преди теб.

Аз преди теб разказва историята на Луиза, за кратко Лу (Емилия Кларк) и Уилям - Уил (Сам Клафлин). Лу е млада жена от средната класа, която живее с родителите си, сестра си, племенника си и дядо си. Има сериозен приятел и доста ексцентричен гардероб за градчето, в което живее. И привидно твърди, че харесва живота си. В последствие на злополука с мотоциклет Уил е парализиран от врата надолу. Вече две години той страни от външния свят. Принудени от обстоятелствата Луиза и Уил трябва да прекарват по-голямата част от ежедневието си заедно и така малко по-малко търпимостта им се превръща в силна привързаност. Всеки има на какво да научи другия.
Гардеробът на Луиза е идеално подбран така че да отговаря на цялата й същност. Тя е една безкрайно колоритна личност. И Емилия Кларк изигра чудесно ролята си. Понеже всички я свързват с властната Халийси, тук нямаше и следа от нея. Да играеш роля без каквото й да е движение на тялото сигурно е много трудно. Буквално разчиташ само на думите, гласа си и изражението на лицето си. Е, Сам Кафлин не е Еди Редмейн в Теория за всичкото, но се представи много добре.
Чаках този филм с месеци, от началото на годината. Бях се подготвила за много сълзи, но изобщо не плаках. Отидох с две приятелки, които също като мен не плакаха. Но всички други хора очевидно бяха по-чувствителни от нас.
Ако очаквате поредната сълзлива любовна история в стил Никълъс Спаркс, ще ви разочаровам. Тази история е много по-хубава. А и защо трябва задължително да се плаче на любовен филм. Аз минах и без сълзи, но филмът ми въздейства. Идеята е простичка - Просто живей.
Препоръчвам да го гледате. Дори да го добавите в личната си колекция от любими филми.
 In the last two months I had plenty of engagements. Some made me happy, some worried me and somehow I lost my balance and neglected the blog and my Youtube channel. And as a cherry on the icecream my video editing programme has some problems. But we all have these moments of slack. Well I think I was able to get out of mine.
Finally I was able to find time and I went to watch Me Before You.
Me Before You tells the story of Louisa, for short Lou (Emilia Clarke) and William - Will (Sam Claflin). Lou is a young woman from middle class and she lives with her parents, her sister, her nephew and her grandfather. She has a serious boyfriend and a very eccentric wardrobe for the town she lives in. And seemingly she claims she likes her life. After a motorcycle accident Will is paralyzed from neck down. For two years he avoids the world outside. Forced by circumstances Louisa and Will have to spend most of their daytime together and little by little their tolerance to each other turns into a deeper affection. Both have something to teach each other.
Louisa's wardrobe is perfectly chosen to fit her personality. She is a very colourful person. Amd Emilia Clarke played her part perfectly. Because everybody thinks of her as the powerful Khaleesi, here there's non of it. To play a part without any body moves probably is very hard. Literally you have only words, voice and facial expressions. Well, Sam Claflin is not Eddie Redmayne in Theory of Everything but he presented himself quite nice.
I was waiting for this movie for months. I had prepared myself for lots of tears. But I didn't cry at all. It was the same for the two friends I went with to see the movie. But the rest of the viewers were way more sensitive than us.
If you expect another watery love story in Nicholas Sparks style I will disappoint you. This story is way better. And why there must be tears in all love stories?! I didn't cry at all but the movie touched me. The idea is simple - Just Live.
I recommend you to watch it. You must even add it to your personal movie collection.

Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар