понеделник, 23 май 2016 г.

X-Men: Apocalypse - The Strong Will Protect The Weak

Преди близо два месеца споделих двумесечни я си списък с плануваните от мен филми за гледане. В този списък задължително присъстваше и X-Men: Апокалипсис. Смея да кажа, че не останах разочарована.
Минали са 10 години от събитията в X-Men: Дни на отминало бъдеще. Професор Чарлз Екзейвиър и Ханк Маккой продължават работата си в училището за необикновени таланти. Ерик/Магнито живее в Полша нов живот със семейството си. А Мистик помага на мутантите, които в Източен Берлин са използвани за боеве в клетки, да започнат нов живот. Макар всичко да върви сравнително спокойно нова заплаха за човечеството е надвиснала. По вина на агентката на ЦРУ Мойра МакТагерт Ен Сабах Нур - първият мутант, се пробужда от почти пет хиляди годишен сън. Виждайки новите идоли, които човечеството почита, той е твърдо решен да създаде един нов свят за мутантите, където хората нямат място. X-Men за пореден път ще се борят да спасят човешкия вид и за да запазят семействата си.
Браян Сингър отново влиза в ролята на режисьор в този филм от поредицата. Щом излязох доволна от кино-салона и във възторг, значи се е справил много добре. Много не мога да говоря за ефектите, защото просто бях погълната от сюжета.
Актьорският състав е същият като в предишния филм - Джеймс Маккавой, Дженифър Лоурънс, Майкъл Фасбендер, Никълъс Холт. Представени са и по-младите образи на Джийн Грей, Скот Самърс/Циклоп, Нощната сянка и Буря. Много ми допадна Софи Търнър в ролята на Джийн Грей. Много достоверен образ представи и ми харесва колко по-силни образи започна да играе. Дженифър Лоурънс представи както винаги една много по-човечна и емоционална Мистик. В първите три филма Мистик е пълна с омраза към хората. Тук също не им е голям фен, но определено е по-готова да ги спаси отколкото да ги остави да умрат.
Само малко целият вид на Ен Сабах Нур ми се стори прекалено тежък. Разбирам, че е първият мутант и притежава голям арсенал от дарби, но можеше да не е толкова тежък. Но все пак не аз съм го рисувала.
Ако сте фен на поредицата препоръчвам да гледате филма.
About two months ago I shared my list with upcoming movies I plan to watch. In this list I could not miss X-Men: Apocalypse. I wasn't disappointed at all.
It's been 10 years after the events in X-Men: Days of Future Past. Professor Charles Xavier and Hank McCoy are keeping their work in the school for gifted kids. Erik/Magneto lives a new life in Poland with his family. And Mystique helps the mutants who are used in cage fights in Eastern Berlin to get a new life. Although everything is going calmly a new threat is over the human kind. Because of CIA agent Moira MacTaggert En Sabah Nur - the first mutnat wakes up after almost 5000 years of sleep. Seeing the new idols the humans believe in he is firmly decided to create a new world for mutants where humans have no place. X-Men once again will fight for the salvation of man kind and to save their close ones.
Bryan Singer once again is a director of this movie of the X-Men Series. I got out of the theater in a good mood so he has obviously done a good job. I can't say much about the special effects because I was captured by the whole story.
The cast is the same as in the previous movie - James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult. The younger personalities of Jean Grey, Scott Summers/Cyclops, Nightcrawler and Storm are also presented. I really liked Sophie Turner as Jean Grey. Her character was very believable and I enjoy that she is playing stronger roles. Jennifer Lawrence as always presented a so much more emotional and human-like Mystique. In the first three movies Mystique is full with hate to humans. Here she is still not their biggest fan but she is ready to save them instead of letting them die.
Only the whole look of En Sabah Nur was a little bit too much for me. I understand that he is the first mutant and he has all this talents but they could have pictured him not so heavy. But I am not the one who has created him.
If you are a fan of the series I recommend you to watch the movie.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар