понеделник, 21 март 2016 г.

Movie Monday: Brooklyn and the Green Coat / Бруклин и Зеленото палто

Щатите са държава създадена и изградена предимно благодарение на имигранти - англичани, испанци, французи, италианци, ирландци и още много други. Но няма да ви занимавам с факти от американската история. Просто искам да се подготвите и да придобиете представа за историята на една ирландска имигрантка в САЩ. Защото точно такава история разказва Бруклин.
В живота на Ейлиш няма нищо интересно, нищо вълнуващо. Живее с майка си и сестра си, работи само в неделя и то за около четири часа. Няма да споменавам любовния й живот, защото той напълно липсва. Но благодарение на сестра й всичко това е на път да остане в миналото. Ейлиш заминава за Ню Йорк в търсене на Американската мечта и се установява в Бруклин. Но заради огромната й мъка по семейството и дома в началото й е много трудно. С течение на времето обаче Ейлиш се приспособява към забързания начин на живот в Бруклин, новите нрави и хората. Всичко в един момент изглежда просто прекрасно докато от Ирландия не пристигат лоши новини за Ейлиш. Сега пред нея стои изборът дали да се върне в познатата й Ирландия или да продължи новия си живот в многообещаващата и непредсказуема Америка.
Филмът получи три номинации за Оскар и още много други номинации за престижни награди като Златен Глобус, BAFTA и др.
Обикновено наблягам на актьорската игра, сценария, режисурата и най-вече на музиката. Този път ще изменя на стила си и ще ви кажа, че най-голямо впечатление ми направи зеленото палто на Ейлиш. Някак то символизира връзката й с дома, с Ирландия. В началото на филма тя го носи почти навсякъде. Но постепенно то излиза от кадър. Също като живота й в Ирландия, то остава в миналото.
Филмът беше в програмата на тазгодишния София Филм Фест 2016 и имаше само една прожекция, за съжаление. Но ако намерите начин го гледайте. Препоръчвам го.
The United States are a country created and built mainly thanks to immigrants - english, spanish, french, italian, irish and many more. But I won't bother you with  facts from the American history. I just want to prepare you and give you an idea about the story of an Irish immigrant in USA. Because that kind of story tells Brooklyn.
In Eilis's life there's nothing interesting, nothing exciting. She lives with her mother and her sister, works only in Sundays just for about four hours. I won't mention her love life because it misses completely. But thanks to her sister all of that is about to stay in the past. Eilis leaves for New York in search of the American Dream and she sets in Brooklyn. Because of her great grief for family and home the beginnig is very hard for her. But in time Eilis adapts to Brooklyn's fast life, the new ways and the new people. At one moment everything seems just wonderful until she receives bad news from Ireland. Now she has to make a choice - to go back to her known life in Ireland or to continue her new life in promising and unpredictable America.
The movie received three Oscar nominations and many more nominations for other prestigious awards like Golden Globe, BAFTA and others.
Usually I discuss here the acting, script, director and mostly music. This time I will slightly change my style and I'll say that what ipressed me the most was Eilis's green coat. Somehow it represents her connection with home, with Ireland. In the beginning of the movie she wears it everywhere. But little by little it goes out of the picture. Just like her life in Ireland it stays in the past.
The movie was part of this year's Sofia Film Fest 2016 and it was projected in cinemas just once unfortunately. If you find a way, watch it. I recommend it.
Keep On Smiling!

Няма коментари:

Публикуване на коментар