вторник, 9 юли 2013 г.

Въздушна йога / AirYoga

На мнение съм, че всяка жена е длъжна да поддържа визията си така, че когато се погледне в огледалото да остане доволна от това, което вижда и да се чувства добре. Смея да се причисля към тези жени и за това всеки път, когато имам възможност гледам да опитам нови спортове.
Миналата седмица, както проверявах сайтовете за он-лайн пазаруване попаднах на оферта за въздушна йога. Казах си: "Защо пък не?! Нищо не ми пречи да опитам." Купих си ваучер за едно посещение и в петък бях готова да "повися" във въздуха.

I think that every woman is obligated to keep herself in shape so when she looks herself in the mirror she likes what she sees and feels good about herself. I dare to assign myself to these women and that's why everytime when I have an opportunity I make sure I try new workouts.
Last week while I was checking online shopping sites I ran into an Airyoga offer. I said to myself: "Why not?! Nothing prevents me from trying." So I bought a coupon for one class and in Friday I was ready to "hang" in the air.
Да започнем първо с това какво представлява всъщност въздушната йога.
Airyoga (или анти-гравитационна йога според Уикипедия) (аеро йога) на английски език или за по-лесно "въздушна йога" е много интересна комбинация от йога, пилатес и танци. По-голямата част от тренировката протича в люлка-хамак на около 50 см от земята. Тези хамаци позволяват на практикуващите да изпълняват асаните (позите в йогата) не по класическия начин на земята, а висейки във въздуха. Така хамакът служи за опора на тялото. Отстрани на хамака има халки или ръкохватки, на които практикуващият йога се подпира, за да се задържи в определена поза и  да балансира. Специфичното тук е, че теглото ни се поема от люлката, което позволява много по-голяма свобода и гъвкавост при изпълнението на асаните. Така гръбначния стълб не се износва и не се натоварва. Ако имате проблеми с гърба, този вид йога определено ще ви окаже благоприятен ефект (първо се консултирайте и с личния си лекар). И докато прескачате от една асана на друга напълно забравяте ежедневните си проблеми. Лечението на стрес е на 100%.

Let's start with what exactly is Airyoga.
Airyoga (or anti-gravity yoga according to Wikipedia) is a very interesting combination of yoga, pilates and dance. Most part of the workout passes with the use of a hammock about 50 sm away from the ground. These hammocks allow the asanas (postures in yoga) to be done not the classy way on the ground but hanging in the air. That's way the hammock supports the body. From each side there are hoops or handles which you can hold on to so you can balance. The hammock takes the weight which allow more freedom and flexibility during practicing the asanas. That's how the spine doesn't wear out (is this the word in English) and weight down. If you have any problems with your back this kind of yoga definitely renders good effect (first make a consultation with your doctor). And while you jump from one asana to another you completely forget your daily problems. You relieve the stress 100%. 

Като цяло въздушната йога се практикува доста по света вече около 10 години, но при нас в България тя навлезе наскоро и лично аз много се радвам, че имах възможността да я практикувам, макар и само за 1 час. Но за напред смятам да продължа да я практикувам. Дори силно се надявам да убедя и други мои познати и близки да дойдат с мен. Това е и един чудесен начин да вземете приятелите си, да се отпуснете и да се забавлявате, както когато сте били деца и сте играли на люлките.
Препоръчвам на всички ви да намерите най-близкия йога център/клуб, където се практикува въздушна йога, да си запазите място (защото хамаците са с ограничен брой) и да се насладите на ползите от тази нова йога тенденция.
Eто и едно видео за да разберете как точно изглежда въздушната йога..

Generally Airyoga has been practiced quite a lot around the world for 10 years but here in Bulgaria it's pretty new and personally I am very happy that I had the chance to practice it even for an hour. But for the future I think I will continue to practice it. I even have strong hopes to convince some of my friends and relatives to come with me.
I recommend you all to find the nearest yoga center or club where there is Airyoga, reserve a place ( because the amount of hammocks is limited) and to enjoy the benefits of this new yoga trend.
Here's a video what exactly Airyoga looks like.

Keep On Smiling!


Няма коментари:

Публикуване на коментар